1 oktober: Ingen fordømmelse

“Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”

Romerne 8:1

Her finner vi to beskrivelser av samme person — personen som er i Kristus Jesus. De som er i Kristus Jesus blir beskrevet ved deres flrste posisjon og så av deres praktisering. De har ingen fordømmelse mot dem, sier Paulus, og de vandrer nå i Ånden sitedenfor kjødet.

Ingen fordømmelse! Fordi Gud er fullstendig hellig, så er til og med våre største gjerninger og tanker gjennomvåte med synd, skitne filler i Hans perfekte åsyn. Vi står skyldige foran en dydig og rettferdig dommer; rettferdighet vil finne sted (Han vil ikke komprimitere Sin egen rettferdighet for å vise oss nåde) og derfor må vi fordømmes.

Men de som er i Kristus har fått dommen deres overført til Jesus, slik at de er uten fordømmelse. De som tror på Jesus Kristus har en forsikring om at Han har tatt deres plass — vært deres erstatter — og så, til tross for feilene deres, er de uten fordømmelse. Kristi perfekte offer på deres vegne har slettet deres kriminelle rulleblad.

Hvordan lever så disse tilgitte synderne? De følger oppfordingene og lederskapet til Guds Ånd. Som Paulus forklarer noen få vers senere “Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn” (8:14). De følger ikke lengre bestemmelsene fra deres korrupte natur eller den syndige verden; de marsjerer til takten fra en åndelig tromme, og følger etter fottrinnene til deres perfekte Frelser.

For en glede, for ett privilegium det er å være i Kristus! Vår lyst, som Paulus sin, burde derfor være å “funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro” (Filipperne 3:9).


 

Advertisement
%d bloggers like this: