2 Samuel

FORFATTER

Ukjent, men ikke Samuel – siden bokens hendelser finner sted etter Samuels død. Noen foreslår Abjatar, presten (15:35).

DATO

Cirka 1010 – 970 f.Kr. – Davids regjeringstid.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

David blir Israels største konge – med store feil.

DETALJER

Når kong Saul dør, blir David erklært konge av Judas sørlige stamme. Syv år senere, etter døden av Sauls sønn Isboset, konge av de nordlige stammene, blir David konge. over hele Israel. Ved å erobre Jerusalem fra jebusittene, skaper David en ny hovedstad for sin forenede nasjon, og Gud lover David: “Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid” (7:16). Militære sire gjør Israel sterkt, men når David holder seg hjemme fra krigen en vår, så begår han utroskap med en vakker nabo, Batseba. Så arrangerer han at hennes mann – en av hans egne soldater – blir myrdet. Profeten Natan konfronterer Dabid med en historie om en rik mann som stjeler en fattig manns sau. David blir rasende til Natan annonserer “Du er mannen!” (12:7). Tuktet av Gud angrer David og Gud tilgir ham synden – men konsekvensene vil påvirke David krafig. Babyen som ble unnfanget i dette utroskapet, dør, og Dvids familie begynner å splintres. En av Davids sønner, Amnon, voldtar halvsøsteren sin, og en annen sønn, Absalom – bror til den krenkede jenten – dreper Amnon som hevn. Så konspirerer for å stjele riket fra David, og får faren hans til å flykte for livet. Da Absalom dør i slaget med Davids menn, så sørger David så dypt at det fornærmer soldatene hans. Til slutt returnerer David til Jerisalem for å gjenbekrefte hans kongelige tittel. Han fårvogså en ny sønn sammen med Batseba – Solomon.

SITATER 

“Å, at heltene skulle falle i striden!” (1:25)

Hvem er jeg, Herre Herre! Og hva er mitt hus, at du har ført meg så langt!” (7:18)

Min sønn Absalom! min sønn, min sønn Absalom! Å, at jeg var død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!” (18:33)

UNIKT

Davids nevø drepte en filistiner “som hadde seks fingrer på hver hånd og seks tær på hver fot” (21:20). Davids høyeste soldat, Adino, drepte en gang 800 menn på egen hånd (23:8).

HVA SÅ?

Historien om kong David fremhever den vitale viktigheten av valgene som vi tar. Hvem ville ha trodd at en slik stor mann kunne falle i slik foreferdelig synd?


 

Advertisement
%d bloggers like this: