1 september: Bare Kristus kan frelse

“Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.”

Apostlenes gjerninger 4:12

I går så vi på alvorligheten av synd og det umiddelbare behovet for omvendelse. Synd som ikke har blitt bekjent fører til en evig ildsjø.

Men hvor finnes frelsen? Den finnes ikke i vår anger eller gode gjerninger, fordi vi kunne aldri være gode nok til å tilfredsstille en perfekt Gud. Den finnes ikke i ærlighet alene, fordi mange religioner og filosofier er ærlige men likevel diametrisk i motsetning til hverandre. Hvor kan frelsen bli funnet?

Den finnes bare i den perfekte personen og gjerningene til Jesu Kristi liv, uegoistiske og stedfortredende død, og kraftfulle oppstandelse viste Jesus seg selv å være hva Han hevdet å være hele livet Hans — den Ene, sanne Gud. Frelsen finnes i Ham alene fordi Han alene er i stand og villig til å frelse oss fra syndene våre.

Har du følt vekten av syndene dine? Har du blitt overbevist om din manglende evne til å finne varig lykke, tilfredsstillelse eller tilgivelse på egen hånd? Så løp inn i armene til den Ene som har frelsen. Der finnes intet annet navn under himmelen som kan gi oss frelse enn Jesus Kristus. Men det navnet er tilstrekkelig til å tørke bort enhve synd og frelse oss helt fra vår egen skyld og skam.


 

Advertisement
%d bloggers like this: