4 november: Jesus tok vår straff

“Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.”

Jesaja 53:5

Det var kjærlighet som sendte Jesus til korset. Det var “gleden som var satt for Ham” som holdt Jesus på korset. Men det var vår synd som gjorde korset nødvendig.

Hvorfor kunne ikke Jesus ganske enkelt ha kommet til jorden og preket og spurt etter omvendelse for så å dra tilbake til himmelen? Det var på grunn av at synd, framfor en hellig og rettferdig Gud, krever straff.

Fordi Gud er rettferdig, vil Han ikke tillate oss å gå fri uten å straffe syndene våre. Det ville være det samme som om en dommer lot en dømt seriemorder gå fri til å vandre rundt i gatene igjen.

Fordi Gud er god, så vil Han hevne hvert eneste av de utallige syndene i verden. Han vil ikke tillate ofrene av vold og bedrag å være ofre for alltid.

Aller viktigst er det at, fordi Gud er god, så vil Han ikke tillate at Hans guddommelige natur og stilling blir ignorert og krenket uten konsekvenser. Derfor må det betales for syndene våre.

Den store skjønnheten og tragedien om korset er at det var der den perfekte Jesus mottok sår for våre overtredelser, der var Han ble forslått på grunn av våre synder. Han valgte å ta vår plass og motta vår straff.

Hvordan kan vi våge å synde med vilje nå som vi vet at det var akkurat de syndene som forårsaket de store sårene på vår store Frelser?


 

%d bloggers like this: