4 november: Mesterverket

“Men nå, Herre, er du vår far! Vi er leire, du er den som former oss, alle er vi verk av din hånd.”

Jesaja 64:7

Dersom du personlig har sett Pietaen (marmorskulpturen av Maria som holder Jesus etter at Han er tatt ned fra korset) så vil du vite at det er ett fantastisk kunstverk. Micheloangelo startet med å skjære ut dette ikoniske kustverket da han var bare 22 åt gammel.  Da han ble ferdig med det da han var 23 år gammel, kunne du si at det var ett mesterverk. Ingen vet hvordan det så ut da han startet med å forme det, men til slutt ville det se ut slik som det så ut i Michaelangelos hode.

På samme måte var Jesus Kristus Guds mesterverk. Vi er også en del av Herrens mesterverk, fordi vi er en del av Jesu legeme. Menigheten er Kristi Brud. De to er forent i Jesu Kristi blod. Det var bare i den Nye Testamentlige tid at dette mysteriet ble gjort kjent. Det var ett mysterium i begynnelsen, helt til Nye Testamentet ble til, og Kristus kunne bli manifestert som Brudgom til denne Bruden, og de kristne kunne se framover mot opprykkelsen.

Alltid husk at Han er Pottemakeren, og vi er leiren. Han er skulptøren, og Han fjerner litt her og litt der, til hele bildet blir avduket. Åpenbaringen var “avdukningen” av hvem Mesterverket var, og at Han skal foenes med Sin Brud. Alt du trenger å gjøre er å vandre i Guds lys, så skal du ende opp som den perfekte manifestasjonen som Kristus har planlagt.

Vi forstår ikke alltid hvorfor Gud former oss slik Han gjør, og av og til er vi utålmodige og vanskelig å ha med å gjøre. Være tålmodig! Gud jobber fremdeles med å forme oss til ett mesterverk, og Han er ikke ferdig med oss før vår tid her i denne verden er over. Først når vi går inn i evigheten vil vi bli de perfekte mesterverkene som Gud ønsker at vi skal bli.


 

Advertisement
%d bloggers like this: