19 oktober: Forkynn der Gud har plantet deg

“De som var spredt omkring, dro rundt og forkynte Ordet.”

Apostlenes gjerninger 8:4

De” i dette verset refererer til “hjemmene” og de nevnte “menn og kvinner” som var oppskrevet i verset før som ble forfulgt på grunn av deres kristne tro og ble sendt i fengsel (8:3). Ordet som her ble oversatt “forkynte” er ikke det samme ordet som brukes for å proklamere (offentlig tjeneste) som brukes om Filips forkynning i neste vers (8:5) — det betyr simpelt henn “å evangelisere”, å være budbringere av de gode nyhetene om Kristus.

Så den inspirerte hostorikerens historie om den store spredningen av evangeliet jorden rundt, med start i Samaria, inkluderer de følgende livsviktige ingredientene: alle, fra hvert hjem, evangeliserte over alt!

Til slutt er ordet for “spredt” samme ordet som blir brukt av Jesus i liknelsen om såmannen for å beskrive spredningen av frøene. Om du er mann eller kvinne, gutt eller jente, mann eller kone, barn eller voksen —- når du tenker på din livssituasjon, tenker du på deg selv som om du bare har “landet” der, eller som om du har blitt sådd der, som et frø, med ett formål?

Er du i stand til, eller kunnskapsrik nok til, å evangelisere og undervise på egen hånd? Om du er det, slik som disse hellige, spredd bort fra familie og kirkemedlemmer, ville du være i stand til å evangelisere hvor enn du dro, alene?

Sannheten er at der finnes noen unike muligheter allerede hvor du kan vitne, selv uten å bli jaget bort fra hjem eller familie eller venner. Du har en unik stilling i verden, selv om det er i en brakke, på en hybel, i hjemmet eller på jobben. Du har blitt plantet der for en grunn. Vil du gi frukter?


 

Advertisement
%d bloggers like this: