6 desember: Ordet om korset

“For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft.”

1 Korinterbrev 1:18

I denne konsise uttalelsen finner vi to responser til forkynnelsen om korset og to beskrivelser av dem som responderer.

For det første er det de som tror at forkynnelsen av Kristi kors er dårskap. De ser intet behov for at noen skal måtte dø på deres vegne eller ta vekk syndene deres; ideen om en frelser er dårskap for dem. Forslaget om Herre er frastøtende for dem.

Denne responsen kan ta form av en direkte hån for Kristus og det Han hevder, og det kan være (og er ofte) vist som en total likegyldighet for personen og arbeidet til Jesus Kristus. Man jager etter personlige mål, søker etter nytelse, og finner glede i familie og venner — alt uten noe hensyn til Kristi påstander om livene deres. Disse menneskene, forteller Paulus oss, går fortapt.

For det andre finnes det dem som forkynnelsen av korset bringer den desimerende, livsforandrende, Kristus-lovprisende Guds kraft. Istedenfor å være avskyelig er korset kilden til deres lovprisning og glede.

For hvem kommer korset med slik uimotståelig kraft? De vil ikke bare bli frelst, men de er allerede frelst nå.

Hvilken respons passer deg?


 

Advertisement
%d bloggers like this: