Dinosaurenes vekt

Var ikke dinosaurene for store til å være på Noahs ark? Vitenskapsmenn som tror på skapelsen trenger presise beregninger av størrelsen til et gjennomsnitts dyr for å bestemme gjennomførbarheten av å få plass til alle “slagene” av dyr på arken. Fordi dinosaurene var på arken, så vil en nøyaktig utrgning av gjennomsnittsstørrelsen deres være viktig når en gjør disse utregningene. Tidligere har størrelsen på dinosaurene blitt utarbeidet fra minnene til de som jakter på fossiler, men med bare få verdier som bygger på empirisk data. En nylig publisert rapport har nå brukt oppdaterte og omfattende undersøkelser av dinosaurenes størrelser for å vise at gjennomsnitts størrelsen (medianen) på en voksen dinosaur veide omtrent 630 kilo, omtrent størrelsen til en amerikansk bison.

Dataene startet med en undersøkelse av 900 arter. Alle fuglene og dinosaur artene som manglet målte verdier ble utelatt og reduserte antallet dinosaur arter til 350. Betegnelsene tillot en inndeling av dinosaurene i fem undergrupper, og gjorde forskerne i stand til å bestemme gjennomsnittstørrelsen til hver dinosaur gruppe. Til slutt utvant de syndeflodens begravelsesnivå (stratum) for 348 av de 350 artene.

Mens  dinosaurene ble distribuert over et stort spektrum av størrelser, så kunne de fleste bli delt inn i to kategorier – de som forble veldig små (under 60 kilo) og de som ble ganske store (1000 til 5600 kilo).De som ble funnet begravd i de dypeste og tidligste flomlagene av dinosaurer, var i hovedsak ganske små, selv om det var mange små dinosaurer begravd i alle lagene med dinosaurer. Der var en generell økning i størrelse oppover i de yngre flom lagene, men den var ikke universell eller statistisk sterk.

Den største sauropodomorfen (lang halset dinosaur som Apatosaurus) ble funnet begravet omtrent midtveis gjennom flom laget med dinosaurer. Ornitopoder (dinosaurer med nebb) viste en gradvis økning fra tidligere til senere flom lag, med de største størrelsene i de øverste dinosaur lagene. Teropoder (som T.rex og Allosaurus) viste også en generell  økning i størrelse fra de tidligste til de senere flom lagene, men hadde en liten topp i midten av de dinosaurfylte jord lagene, liknende til sauropodomorfer.

Disse dataene demonstrerer atgjennomsnittsstørrelsen på en voksen dinosaur ikke var større enn en stor hund eller en ponni – en misforståelse som først ble lansert av evolusjonistiske paleontologer på  1990-tallet under storhetstiden til Jurassic Park filmene. Mens dinosaurene vokste til et variert spekter av størrelser, var gjennomsnittsstørrelsen tilsvarende en bison okse. Men fordi median dinosauren var ganske stor, så betyr ikke det at der var et plassproblem på  arken. Flesteparten av dinosaurene på arken var sikkert mindre og unge dyr – ikke store og modne diosaurer som ofte kan sees i museumer. Dinosaurene på  arken kan ha hatt et gjennomsnitt på 70 til 230 kilo – eller omtrent størrelsen på  en sau.

Det kan se ut som om mange unge dinosaurer hadde ett eller to år med hurtig vekst, en vekst som kan sammenliknes med voksingen til menneskelige tenåringer. Dinosaurene ble antakeligvis tatt  inn på arken omtrent ett år før denne hurtige veksten når de ikke trengte fult så mye mat og tok mindre plass. Etter syndefloden når de ble sluppet fri på jorden igjen vil dinosaurene ha vokst seg hurtig store til voksen størrelse og seksuell fruktbarhet – i  stand til å oppfylle  Guds befaling om å  gjenbefolke jorden (1 Mosebok 9:7).

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: