Hvordan kan vi elske vår neste?

9581-love-god-neighbor

Den kreasjonistiske bevegelsen har fått ord på seg, av noen,  for å være for krass i sine handlinger med de som tror på evolusjonen (teistisk eller annen) og kreasjonister som tror på en gammel jord. Selvsagt finnes der en bibelsk presidens for direkte tale, irettesettelse etc. Når andre kristne ledere for eksempel inngår kompromiss med Skriften og underbygger evangeliet, så kan det kanskje være på sin plass å bruke sterke ord, som når Paulus irettesatte apostelen Peter (Galaterne 2:11-14). Jesus reserverte Sine hardeste ord for de teologisk utdannede fariseerne som ledet folk vill med sin vranglære, og de burde ha visst bedre.

Av og til blir vi bibelske kreasjonister anklaget for å være splittende, men det er de som komprimiterer Skriftene som er splittende. 1 mosebok lærer tydelig at skapelsen skjedde på seks dager for cirka 6000 år siden, og dette blir ytterligere forsterket både i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. I tillegg trodde alle de tidlige kirkelederne opp til “opplysningstiden” at Gud skapte på denne måten. Så det er de som sloss for en nyere måte å fortolke Bibelen på som er splittende.

Men vi må huske på at vi kan ikke forvente at ikketroende skal oppføre seg som kristne – så vår tilnærming til de som er ateistiske evolusjonister burde alltid være evangelisk, og ikke bare forsøk på å vinne en diskusjon. Og der finnes også mange kristne som har adoptert komprimerende syn på skapelsen på grunn av uvitenhet eller menigheter med manglende opplæring. De har ganske enkelt ikke tenkt på disse emnene. Med enhver av disse gruppene er det vi kommuniserer like viktig som hvordan vi kommuniserer det.

når evolusjonistene utfordrer skapelsen, så angriper de grunnlaget for den kristne tro. Så noen ganger, med evangeliet som mål, er en robust respons passende for å utfordre kritikerens tankeprosess. Dette er ment for å snu det tilbake til dem slik at de kan innse feilen i argumentet deres. ved å utfordre grunnlaget for deres tro, håpes det at det verdenssynet som de bygger på skal falle. Men vi må aldri angripe personen selv. Selvsagt vil en person, når denne personens syn eller tro blir utfordret, føle seg personlig truet, fordi troen er en del av en pakken som gjør en person hel.

Selvsagt liker noen kristne å se favoritt organisasjonene og predikantene sine skyte hull i evolusjonistene som med et maskingevær. Og siden vi er feilbarlige og emosjonelle skapninger selv, så kommer vi av og til for kort for å ære Skriftene. Men vi burde streve for å bli trofaste til hele beordringen i 1 Peter 3:15-16, “men hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt.” Det finnes tre fraser i dette sitatet. Vanligvis blir det forkortet til “Vær alltid klare til forsvar “, men fordi vi utelater den siste delen, så risikerer vi å miste litt av det fokuset vi burde ha.

Ær Herren Kristus som hellig

Motivasjonen for må forsvare det vi tror på burde alltid gi ære til Jesus Kristus. Dersom vi er intellektuelt presise, men ikke er noe godt vitne ved å fokusere på evangeliet og kommunisere dette på en måte som ærer Gud, så vanærer vi Gud. Istedenfor skulle vi alltid sikte mot å ha interaksjoner som peker menneskene mot Jesus. Å ha denne holdningen hjelper oss å fokusere vekk fra våre egne følelsesmessige responser til sårende bemerkninger, noe som hjelper oss til å reflektere en holdning som ærer Kristus.

Peter ga denne kommandoen i en kontekst av en kirke som ble forfulgt. Istedenfor å frykte forfølgerne deres, så sa Peter at de skulle opphøye Jesus. Hvor mye mer skulle ikke vi gjøre dette når vi bare møter latterliggjørelse, og ikke livstruende forfølgelse!

Vær klar til å gi et svar

9581-bible

På bloggen min finnes det svar på mange spørsmål vedrørende skapelse/evolusjon, og flere kommer etter hvert. Selv om det ikke er mulig å gi svar på absolutt alt, så er bloggen en fortsettende tjeneste som jeg ønsker å gi. Forhåpentligvis kan flere av leserne finne svar på sine spørsmål og bli i stand til å gi et svar til andre som de måtte møte på sin vei. Innholdet på bloggen er både vitenskapelig og teologisk på samme tid. Jeg forsøker å stadig fornye materialet og være aktuell i noen av artiklene.

Folk har ofte fremhevet det vitenskapelige aspektet ved apologetikken, og det er riktignok viktig. Men det Peter tenker på her, og som grunnlaget vårt burde være, er å kunne Bibelen så godt at vi kan vare folk fra Skriftene når de spør hva vi tror på. Av og til vil vitenskapen være en viktig del av svaret vårt, men grunnlaget bør alltid peke tilbake på hva Bibelen sier. Dette er hvorfor en sterk kritikk kan være nødvendig for de som påstår at de har et høyerestående syn på Skriften, men likevel underbygger det ved å henvise til menneskelagde fortolkninger av verdslig vitenskap som klart er i opposisjon til Bibelen.

Med ydmykhet og respekt

Det er lett å bli involvert i utskjelling og retorikk, spesielt når fiendtlige motstandere angriper oss. Men vi er kalt til å heve oss over slike utbrudd. En del av vitnesbyrdet vårt burde være en respektfull tone, til og med overfor de frekkeste og urettferdigste angrepene. Vi burde huske prinsippet i Salomos ordspråk 15:1: “Milde svar demper sinne, sårende ord vekker harme.” For mange av oss kan det lønne seg å huske hvordan vi var før vi ble frelst. Hvordan ville vi, for eksempel, reagere på at en kristen kaller oss for ting eller kommenterer aggressivt hvor upassende synet vårt er i lys av Bibelen før vi vet noe særlig om Bibelen i det hele tatt?

Der er en tredelt begrunnelse for dette: vi burde gjøre det på grunn av vår kjærlighet og lydighet til Kristus, og som vers 16 fortsetter å forklare, slik at vi kan ha en ren samvittighet overfor andre, og slik at våre motstandere kan skamme seg over oppførselen sin når vi svarer kjærlig og omsorgsfullt.

Hva med skarpheten i Jesu og Paulus uttalelser?

Noen som støtter en hardere tone peker på Jesu skarpe tone til fariseerne , eller Paulus uttalelse om judaiseerne, som retningsgivende for hvordan vi burde møte motstanderne våre. Det har blitt sagt at dette ikke er noe en gjennomsnittskristen kan gjøre, siden Jesus er Gud (og derfor kjenner hjertet til motstanderne Sine, og derfor vet når et krast svar var nødvendig) og Paulus var inspirert av Den Hellige Ånd. Likevel sier Paulus i 1 Korinterbrev 11:1: “Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!” De kristne kan og bør etterlikne i hvordan de handlet. Likevel burde vi legge merke til at de krasse responsene var bare til en gruppe mennesker og i spesielle omstendigheter.

Jesus, Paulus, og de andre bibelske figurene var bare krasse mot religiøse ledere, og bare når de viste alvorlige feil eller vranglære som forvrengte Skriftene. Derfor er det mer på sin plass å være mer kritisk til organisasjoner og grupper som driver med vranglære og kristne ledere som nekter å fortelle om skapelsen. Motivasjonen for denne krassheten til disse personene er faktisk kjærlighet – kjærlighet for mennesker som blir lurt og holdt borte fra sannheten. Faktisk kan man kalle det en type disiplin for å få den troende, i dette tilfellet en leder, tilbake til deres første kjærlighet (Johannes åpenbaring 2).

Gi et kjærlig svar

Det er ikke alltid lett å svare kritikerne våre i kjærlighet slik som Gud ønsker at vi gjør. Den giften vi få fra andre gir oss lyst til å svare på samme måte. Men en del av vitnesbyrdet vårt skulle være å overraske våre største kritikere ved å gi milde svar som ikke bare slår fast hva sannheten er, men også virker attraktivt i språkform og tone. Ved å angripe argumentene istedenfor personen, så unngår man at man havner inn på diskusjoner som ikke har noe med emnet å gjøre, og det minsker sjansene for at diskusjonene blir emosjonelle.

Det er mange som kommer med hatefulle kommentarer mot kreasjonister, og noen av disse er til og med kristne. men noen ganger kan det å svare i en respektfull tone senke volumet på samtalen. Flere snakker bare ut av uvitenhet, og når en får et vennlig svar kan det skje at de innser de har vært for aggressive. Efeserne 4:15 sier: “vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet“. Husk at du i alt viser kjærlighet overfor dem du snakker til. Kjærligheten er et sterkt middel. Hatefulle kommentarer vil bare støte folk vekk, så gjør alt du gjør med kjærlighet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: