15 juli: Lovpris Herren!

“Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen.”

1 Timoteus 1:17

Tilbe Gud, for det første, fordi Han er evig Konge. Han har alltid vært og vil alltid være universets Herre. Han gir aldri avkall på tronen sin, til noen tid  eller på noe sted. Han er ikke bare konge over Europa, Han er konge over Nord Amerika og Afrika og Asia; Han er ikke bare konge i det 21. århundret, men Han var også konge i det første århundret, og vil være konge i all evighet.

Tilbe Gud, for det andre, fordi Han er uforgjengelig Konge.  Paulus bruker det samme greske ordet her som Peter bruker for å beskrive vår “uforgjengelige” arv i himmelen (1 Peter 1:4). Gud vil ikke bare vare evig, men Han vil aldri gå i forråtnelse eller avta noe i det hele tatt. Han er uforgjengelig i sin essens og Hans eksistens, i Hans karakter og Hans lange levetid.

Tilbe også Gud fordi Han er usynlig. For et rart karaktertrekk å liste opp som å være verd lovprisning, tenker vi nok — til vi tenker oss om på ny om vårt eget syn på virkeligheten. Vi tenker ofte at ting som er usynlige er mindre virkelige (som et spøkelse) enn det vi kan se og føle. Men Gud er usynlig fordi Han er mer virkelig enn det vi kan se og føle.

Jesus vandret gjennom veggene i Hans eget herliggjorde legeme, slik som du eller jeg kan gå gjennom dis eller tåke. Det er en usynlig fiende som vi kjemper mot, minner Paulus oss om (Efeserne 6:12), og det er den usynlige Gud som kan gi oss seier i vår åndelige krig.

Helt til slutt burde vi tilbe Gud fordi Han er den eneste vise Gud — visdom finnes intet annet sted, og i ingen andre, her i dette universet. All sann visdom kommer fra Ham, så all sann lovprisning burde gå til Ham.


 

Advertisement
%d bloggers like this: