Vitenskap og rase

Image result for race

For å markere 50 års dagen for attentatet mot Martin Luther King jr pekte National Geographic en anklagende finger mot seg selv. I lederen “For å løfte oss over rasismen i fortiden, må vi først annerkjenne den” lister sjefsredaktør Susan Goldberg opp eksempler på bladets rasisme gjennom det 20. århundre.

Hele april nummeret undersøker dette ødeleggende problemet som det dukker opp verden over. Bladets bemerkelsesverdige konklusjon er at vitenskapelig sett eksisterer det ingen raser; men samtidig er vi mennesker disponert til å dele oss selv inn i “oss” og “dem”.

Bladet aksepterer at hudfarge bare er et karakteristika som vi bruker til å rettferdiggjøre at vi har en tendens til å hate andre. Guds Ord klargjør at det virkelige problemet er mer grunnleggende. Alle mennesker er frafalne skapninger, og vi har arvet en syndig natur fra vår første far, Adam. Den aller første generasjonen av menneskelig avkom inkluderte en morder, og vi har ikke forbedret oss siden da.

Den eneste løsningen på rasisme er samme løsningen som for hat og menneskelig konflikt – det frigjørende arbeidet til Jesus Kristus, som betalte prisen for syndere og tilbyr oss overnaturlig kraft til å elske alle – til og med fiendene våre.


 

Advertisement
%d bloggers like this: