Døden i Canada

Image result for euthanasia

Canada rapporterte 4,235 assisterte dødsfall i 2018, det er en økning på 2,704 fra foregående år.

Medisinsk assistanse til død ble vedtatt som lov i Canada i 2016, 99% av disse dødsfallene er administrert enten av en lege eller en praktiserende sykepleier.

Aktiv dødshjelp er en farlig vei å gå. Selv om det kan høres bra ut at noen med store smerter kan slippe en lang utstrukket sykdomsperiode med utrolige smerter, så er det absolutt grunn til å være skeptisk til denne loven. Hvor går grensen av hva som er lovlig? Vil en ta livet av utviklingshemmede? Hva med narkomane eller psykiatriske pasienter som ønsker å dø? Kan hvem som helst bestille en sprøyte eller en pille som kan avslutte livene våre når ting blir vanskelige? Vi tar allerede livet av utallige ufødte barn fordi de har Downs eller har en annen utviklingshemming. Av og til tar vi livet av de ufødte barna våre bare fordi vi simpelt hen ikke ønsker å ha barn akkurat nå. Skal vi også begynne å utrydde de gamle og syke? Det bør brenne en svær varsellampe for å tillate aktiv dødshjelp i Norge…


 

Advertisement
%d bloggers like this: