Dag 7: For evig

“Fra evighet til evighet er du, Gud.”

Salme 90:2

Gud er en evig Gud, “fra evighet til evighet“.

Forsøk å tre inn i Hans tidløshet og ta en pause der – en pause fra tidens konstante stress. Få et nytt perspektiv mens du mediterer på hvor kort og forbigående livet er.

Herren er ikke imponert over hvor mye vi kan presse inn i hverdagen vår. Ved livets ende vil Han ikke belønne oss for hvor travle og stresset vi har vært – for hvor mange ting vi har haket av på listen vår, om det er på papiret eller rent mentalt. Han vil dømme oss etter hvor mye vi har elsket Ham… hvor mye vi har stolt på Ham… og ved hvor mye vi har adlydt Ham, inkludert Hans påbud om å stole, å hvile, å være stille, å se over og forbi den synlige verdens krav.

Herren har vært “en bolig for oss fra generasjon til generasjon” (Salme 90:1). Han var en bolig for alle dem som har gått før oss, som ved tro overlevde finansiell depresjon, kriger, traumatiske naturkatastrofer, mørke daler, mange farer. Ved tro kan vi se Ham over og bortenfor alt annet, som Moses gjorde, “Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden” (Hebreerne 11:25).

I vårt daglige stress kan vi vente at vår evige Gud og Fader vil hjelpe oss å adoptere det samme Jesus-fokuserte perspektivet som Paulus hadde:

På alle vis er vi trengt, men ikke stengt, rådville, men ikke rådløse, forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke utslått. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme.”

2 Korinterbrev 4:8-10

Vi må feste øynene våre på Jesus, “Han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet på Ham, led Han tålmodig korset, uten å akte vanæren…” (Hebreerne 12:1).

Salme 90 er en god salme for omvendelse av eldre mennesker som har ikke har prioritert den evige Gud i livene sine – ikke trodd på Ham, ikke søkt Ham, ikke stolt på Ham, ikke æret Ham. Vær så snill å ta deg tid til å lese den salmen i dag.

I Guds øyne er tusen år som en dag – og en dag som tusen år. Det er aldri for sent å få godhet og nåde og ære for Gud inn i den siste delen av livet. Hans syn på tiden er veldig forskjellig fra vårt.

Det er aldri for sent å gi livene våre over til Ham “fra nå av”. Moses’ bønn i Salme 90:14-17 kan guide oss til en slik forpliktelse:

Mett oss med Din miskunn når morgendagen kommer, så vil vi juble og være glade alle våre dager!
Gled oss like mange dager som Du har plaget oss, og like mange år som vi har sett ulykke!
La din gjerning åpenbares for dine tjenere og Din herlighet for deres barn.
Må Herrens velbehag være over oss! Må Du fremme våre henders gjerning for oss, ja, fremme våre henders gjerning
!

Selv enn hva livet bringer eller ikke bringer, så gir den evige Gud permanens (stabilitet) i en transient (kortvarig) verden.

Det er viktig å huske på at vi mennesker er som gresset. Vi blomstrer en kort stund før vinden kommer, og snart er vi borte. Men Guds nåde er fra evighet til evighet for dem som frykter Ham (se Salme 103:14-17).

La oss prise Herren fordi Hans nåde varer en livstid (Salme 30:6) samt for hele evigheten…

Advertisement
%d bloggers like this: