4 august: Enkeltmenneskers viktighet

“Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker fordi alle syndet.”

Romerne 5:12

Kan ett menneske gjøre noen forskjell? Menneskenes historie bekrefter dette. En mann, en kvinne, ett barn kan ha en enorm påvirkning, enten for det gode eller det onde. Adam, ved å spise av den frukten som Herren hadde forbudt ham å spise av, stupte inn i synden med hele seg og alle sine etterkommere. Og det uunngåelige resultatet av synden var døden.

Verden er full av “hvis bare”. Hvis bare Adam ikke hadde spist den frukten! Hvis bare folkene hadde lyttet til Noahs forkynnelse! Hvis bare Moses ikke hadde mistet besinnelsen! Hvis bare Peter hadde stått frem for Jesus!

På den annen side er verden også full av “hva om”. Hva om Abraham ikke hadde trofast fulgt Guds påbud? Hva om David ikke hadde stått frem mot Goliat? Hva om Paulus ikke hadde skrevet til menighetene?

Måtte livet ditt være uten “hvis bare” som kommer fra å være ulydig mot de klare instruksjonene i Guds Ord. Måtte historien bli fylt med “hva om” på grunn av dine trofaste handlinger i lydighet til Gud.

En mann entret historien for cirka 2.000 år siden og levde et liv uten “hvis bare” slik at vi kunne leve liv frie fra anger og fulle av glede, og i Hans tjeneste og til Hans ære. Jesus gjorde opp for “hvis bare” som Adams synd forårsaket, og de effektene de hadde, og vevde dem inn i et fantastisk billedvev av nåde, til ære for Hans navn.


 

Advertisement
%d bloggers like this: