13 januar: De saktmodige

“Og de saktmodige skal glede sig enn mere i Herren,”

Jesaja 29:19

(1930 oversettelsen)

Saktmodighet er ikke bare en midlertidig avgjørelse, men en måte å leve på. Noen har beskrevet bibelsk saktmodighet som “å putte bisselet i din egen munn og gi tøylene over til Gud”. Det er en ydmyk oppmerksomhet, og mottakelighet, overfor Guds vilje.

De saktmodige blir ofte misoppfattet i våre dager som å være svake. Men saktmodighet er faktisk en stor styrke under kontroll — Guds kontroll- Stor tro, stor hengivenhet, og stor besluttsomhet bli krevd på daglig basis for å kunne leve et saktmodig liv foran Gud. Når Han krever selvoppofrelse, så stoler saktmodigheten fullt ut på Herren og gir villig til Ham. Når Han krever lydighet, så forhindrer saktmodigheten egoistiske ønsker, korsfester personlige ambisjoner, og utfører gledelig Guds gode vilje.

Det er av denne grunn at gleden til de saktmodige stadig øker. Deres nytelse finnes ikke kun i personlige omstendigheter; deres glede kommer ikke fra en flyktig popularitet; deres oppfyllelse kommer ikke fra offentlig suksess.

De saktmodige finner deres glede i Herren. Derfor; dess mer de har av Ham, dess mer de opplever av Ham, dess mer de vet om Ham, dess mer øker deres glede. Og dess mer deres glede øker, dess mer ønsker de å plante gleden sin i Herren istedenfor i denne syndige verden.

Hva med deg? Har du funnet den pålitelige og evigvarende og alltid økende gleden som kommer fra et liv med full underkastelse til vår gode og vise herlige Gud?


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: