2 januar: Prøvelser er bra

“Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.”

Romerne 5:3-4

Når vi lider fysisk eller går gjennom en periode med store prøvelser, så synes det ikke som om noe bra kan komme ut av det. Likevel sier Paulus at vi fryder i trengslene; og grunnen til at vi gjør detet at, selv om vi ikke ka se det akkurat da, så vil det komme noe godt ut av prøvelsen. Lidelsen alene er ikke god i seg selv, men tålmodigheten, erfaringen, håpet som kommer fra den, er meget god.

Når vi møter prøvelser som er utenfor vår kontroll, så tvinges vi til å lære en leksjon med tålmodighet. Selv om vi ønsker det eller ikke, så er vi nødt til å vente. Vi får ikke det vi ønsker umiddelbart. Men som så ofte, når prøvelsen endelig er over, så er vi i stand til å se hvordan Gud har brukt denne vanskeligheten til å forme livene våre, og kanskje også livene til andre, på måter som vi aldri kunne ha forestilt oss. På den måten gir prøvelsene oss erfaring med Guds visdom og trofasthet.

I den perioden hvor vi lider ankommer vi et sted av stor verdi når det gjelder Guds løfter. Vi kan kanskje Guds løfter utenat, men de blir aldri så meningsfulle som når vi griper dem i våre mørkeste timer og dypeste kamper. Tålmodigheten og erfaringen vå har oppnådd fra den foregående frigjøringen gir oss håp til å stole på Herren og Hans løfter.

Det har kommet noe godt fra prøvelsene våre fordi vi nå har en bedre forståelse for svakheten vår og Guds styrke. Vi har blitt dradd nærmere Ham slik at vi kan vandre nærmere Ham, og Hans løfter er ikke bare tomme ord, men en realitet i livene våre. Cå¨sammen med Paulus kan vi “fryde oss i prøvelsene”.


 

Advertisement
%d bloggers like this: