8 august: Guds Ord som en ild og en hammer

Er ikke mitt ord lik en ild, sier Herren, lik en slegge som knuser klipper?”

Jeremia 23:29

Hva er nødvendig for en kald ånd og et hardt hjerte? En konsumerende ild og en hadtslående hammer. Og det er akkurat hva Gud sier at Hans Ord er.

Kamskje du har erfart de oppvarmende strålene og den motstandsbrytende kraften i Guds Ord. Når det blir forkynt, når det blir lest, når det blir sunget, så er det intet mindre enn Guds kraft til frelse for enhver som tror.

Når du gjenkjenner denne kinetiske energien som finnes blandt sidene i Guds Ord, tar du da full utnyttelse av dette åndelige våpenet? Fester du det til deg før enhver kamp? Tenner du hjertet ditt med det daglig? Leser du det for dine barn? Deler du det med dine venner? Er det svaret på dine problemer, til tilfluktssted når du blir angrepet, ditt forsvar mot Satans herredømme?

Når Guds Ord kommer med Guds Ånd til Guds folks hjerter, så finner man usigelige, utenforjordisk kraft som virker. Det er en ukontrollerbar ild, det er en perfekt balansert hammer i hånden til den store Skulptøren.  Måtte det forsvare deg i dag, måtte det inspirere deg i dag, måtte det forme deg i dag.


 

Advertisement
%d bloggers like this: