1 Samuel

FORFATTER

Ikke nedskrevet. Samuel selv var trolig involvert, selv om noe av historien i 1 Samuel foregår etter Samuels død.

DATO

Cirka 1100-1000 f.Kr.

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Israels tolv stammer forenes under en konge.

DETALJER

En ufruktbar kvinne, Hanna, bønnfaller Gud for en sønn, og lover å gi ham til Herrens tjeneste. Samuel blir født blir snart sendt til tempelet for å tjene den aldrende presten, Eli. Når Eli dør, blir Samuel en dommer, eller frigjører, av Irsael, og undetrykker nasjonens fryktsomme fiende, filistinerne. Når Samel blir eldre, avviser stammenes ledere hans syndige sønner og ber om en konge. Samuel advarer at en konge vil taksere folket og tvinge dem til tjeneste, men de insisterer og Gud forteller Samuel at han skal salve den høye og vakre Saul til Israels første konge. Kong Saul starter bra, men begynner så å gjøre noen dårlige valg – og npr han ofrer et offer til Gud, en oppgave reservert for prestene, forteller Samuel Saul at han vil bli erstattet. Sauls etterfølger vil bli en gjeter ved navn David, som med Guds hjelp dreper en gigantisk filistinsk kriger ved navn Goliat og blir Israels helt. Den sjalue kongen forsøker å drepe David, som flykter for sitt liv. David motstår muligheten til å drepe Saul selv, og sier: “jeg vil ikke legge hånd på Herrens salvede” (26:23). På slutten av 1 Samuel død Saul i kamp mot filistinerne, noe som rydder vei for at David kan bli konge.

SITATER 

“Da sa Herren til Samuel: …det er ikke deg de har forkastet, men det er meg de har forkastet, så jeg ikke skal være konge over dem,” (8:7)

“Lydighet er bedre enn offer, lydhørhet er bedre enn fettet av værer.” (15:22)

“David svarte filisteren (Goliat): Du kommer mot meg med sverd og lanse og kastespyd. Men jeg kommer mot deg i Herrens, hærskarenes Guds navn, ham som er Gud for Israels fylkinger – han som du har hånet.” (17:45)

UNIKT

Den fremtidige kongen var en eselhoppegjeter (9:5) som forsøker å gjemme seg fra sin egen kroning (10:21-22). Som konge bryter Saul sin egen lov ved å be et medium om å kalle fram ånden til den avdøde Samuel (kapittel 20).

HVA SÅ?

Egoistiske valg – slik som israelittenes forespørsel etter en konge og Sauls bestemmelse om å ofre et offer han ikke hadde noen rett å ofre – kan ha tunge, til og med tragiske, konsekvenser.


 

Advertisement
%d bloggers like this: