7. Beskjæringskniven

“Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.”

Johannes 15:3

Hva er beskjæringskniven til denne himmelske Vinbonden? Ofte sies det at det er lidelse. Men det er absolutt ikke dette i første tilfelle. Hvordan ville det da gå med mange som har lange perioder uten motgang; eller med noen som Herrensynes å overvelde med velsignelser hele livet igjennom? Nei, det er Guds Ord som er den kniven, skarpere enn et tveegget sverd, som kutter så dypt at det til og med kan dele sjelen og ånden, og er rask til å skille mellom hjertets tanker og intensjoner. Det er kun når lidelsen fører til Ordets tukt at det blir en velsignelse. Mangelen på denne hjerterensingen gjennom Ordet er grunnen til hvorfor lidelsen ofte er så uhelliggjort. Selv ikke Paulus torn i kjødet kunne bli en velsignelse før Kristi Ord — “kraften fullendes i svakhet” (2 Korinterbrev 12:9) — hadde fått ham til å innse faren av selvopphøyelse, og gjort ham villig til å fryde seg over hans svakheter.

Ordet om Guds beskjæringskniv. Jesus sier: “Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.” Hvor søkende det ordet var sagt av Ham, hvis munn der gikk et tveegget sverd ut fra, ettersom Han underviste. “uten at en mann fornekter seg selv, mister livet sitt, forlater alt, hater sin mor og far, så kan han ikke bli min disippel, og er meg ikke verd”, eller som Han ydmyket stoltheten deres, eller irettesatte deres mangel på kjærlighet, eller spådde at de ville fornekte Ham. Fra starten av Hans tjeneste under Bergprekenen til Hans advarsel den siste natten før korset, så har Order Hans testet og renset dem. Han hadde oppdaget og fordømt alt som fantes av selvet; de ble tømt og renset, klar for å motta den Hellige Ånd.

Det er når sjelen gir fra seg sine egne tanker, og menneskenestanker om hva religion er, og overgir seg hjertelig, ydmykt, tålmodig, til Åndens Ord, at Faderen vil utføre Sitt velsignede arbeid av å skjære ned og rense bort all naturen som selvet blander med vårt eget arbeid som hindrer Ånden Hans. La dem som ønsker å kjenne alt Vinbonden kan gjøre for dem, alt Vintreet kan gi gjennom dem, ærlig søke å overgi seg selvhelhjertet til den velsignede rensingen gjennom Guds Ord. La dem, gjennom deres eget studie av Ordet, motta det som en hammer som bryter opp og åpner opp, som ild som smelter og renser, som et sverd som åpenbarer og dreper alt som tilhører kjødet. Overbevisningens vil forberede dere for trøstens og håpets ord, og Faderen vil rense dem gjennom Ordet. Alle dere som er greiner i det sanne Vintreet; hver gang du leser eller hører Ordet, vent da først av alt på Ham for at Han skal rense greinen sSin. Innstill hjertet ditt til Hans ønske om å bringe mer frukt. Stol på Ham som Vinbonden at Han vil gjøre det! Overgi dere i en enkel og barslig overgivelse til det rensende arbeidet fra Hans Ord og Ånd, så vil du kunne regne med at Hans formål i deg vil bli oppfylt.

Kjære Fader, jeg ber at du vil rense meg gjennom Ditt Ord. La det gjennomsøke meg og bringe frem alt som tilhører selvet og kjødet i meg. La Ordet kutte bort enhver rot av selvsikkerhet, slik at Vintreet kan finne meg helt fri til å motta Hans liv og Ånd. Å, min hellige Vinbonde! Jeg stoler på at du vil ta like mye vare på greinen som på Vinreet. Du er mitt eneste håp!


 

Advertisement
%d bloggers like this: