Flores pygmeer og “hobbiter”

Image result for homo floresiensis lb1

En nylig DNA studie av Tucci m.fl. av en pygme beboelse som bodde i Rampasasa, Flores, nær Liang Bua hvor Homo floresiensis (aka “hobbiten”) ble funnet, rapporterer: “Genomet til Flores pygmeer avslører en kompleks historie med blanding av homo denisova og neandertaler, men ingen bevis for genstrøm til andre arkaiske menneskeforfedre” (slik som Homo floresiensis eller Homo erectus). En av forskerne sa at de ikke hadde funnet “noen rare eller ukjente strekninger av genmateriale som kunne bli tilskrevet Homo floresiensis.” Men DNAet til “hobbiten” er ukjent, til tross for at man har forsøkt å finne dem, så gjør studien en ubevist evolusjonær antagelse om at Homo floresiensis var en forskjellig menneskeart enn mennesker (og mennesker de kategoriserer som homo denisova og neandretalere). Kanskje der ikke var noe spor av “hobbiten” i DNAet til de veldig korte menneskene som levde i Flores fordi Homo floresiensis  aldri var en ny eller annerledes rase, men et sykdomslidende menneske, slik som til og med noen evolusjonister har hevdet.

Den lille LB1 “hobbiten” sin hodeskalle har likheter med mennesker kategorisert som Homo erectus. Et mulig scenario er at Homo floresiensis var ett Homo erectus menneske som for eksempel kretinisme. For å utheve dette er eksemplarer kjennemerket Homo erectus etterkommere av Adam og Eva, og fullt ut mennesker – de fleste levde trolig før syndefloden. Det er interessant at Rampasasas kortvokste beboelse har spor av de mystiske homo denisova og neandertalerne i genomet sitt. En kan lure på om denisovene var erectus-liknende mennesker (DNAet til Homo erectus er også ukjent). Dersom det var tilfelle kunne ett annet scenario være mulig – at beboelser av “moderne” mennesker og Homo erectus blandet seg i Flores, og individer som LB1 “hobbiten” ble avkommet deres, men uten kretinisme.


 

Advertisement
%d bloggers like this: