Frihet

HVORDAN VET VI OM VI ER VIRKELIG FRI?

Ïa! Ïa! Hastur Fthaghn!: Fridom. Kanskje?

“Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”

Johannes 8:36

 

  • Å KJENNE JESUS ER Å KJENNE VIRKELIG FRIHET

Jesus er sannheten som har satt oss fri.

Han er den perfekte standard for hva som er riktig.

Han er kilden til sannheten.

Han setter oss fri fra syndens konsekvenser.

Han setter oss fri fra selvbedrag.

Han setter oss fri fra Satans bedrag.

Han viser oss klart veien til evig liv sammen med Gud.

Han gir oss ikke frihet til å gjøre hva vi vil, men til å følge etter Gud.

Jesu perfekte sannhet setter oss fri til å bli alt Gud har ment vi skulle bli – når vi følger Gud.

 

  • Å KJENNE JESUS ER FRIHET FRA SYNDENS KRAFT

Synden har en egen evne til å gjøre oss til slaver, og kontrollere oss, dominere oss, og diktere handlingene våre.

Jesus kan fri oss fra dette slaveriet.

Jesus kan bryte syndens makt over livene våre.

 

“Derfor, liksom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle – for vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet ved et lovbrudd, slik som Adam – han som er et forbilde på den som skulle komme. Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den enes synd of ble til fordømmelse, men nådegaven kom etter manges overtredelser og ble til frifinnelse. For om døden kom til å herske ved den ene, fordi denne ene falt, hvor meget mer skal da de som mottar nådens og rettferdighets-gavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, likesom en manns overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For likesom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større! Og likesom synden hersket ved døden, så skal også herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.”

Romerne 5:12-21

 

  • FRIHET I KRISTUS ER FRIHET TIL Å ADLYDE

Somen synder ser vi Hans lov underfra, som en stige vi kan klatre for å nå til Gud.

Noen ganger har vi kanskje forsøkt å klatre den, men falt til bakken hver gang.

For noen synes den store høyden så overhveldende at de ikke forsøker å klatre en gang.

For en lettelse det er når Jesus tilbyr å løfte deg overlovens stige for å bringe deg direkte til Gud!

Når Jesus først har løftet deg over stigeb, så er du fri til å adlyde kjærlighetens lov ved Guds kraft.

Dersom du snubler eller faller, så griper Jesus oss når vi faller (med Hans kjærlige armer).

 

“Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.”

Galaterne 5:1

 

  • FRIHET I KRISTUS ER FRIHET TIL Å TJENE

Kristus døde for å sette oss fri fra synden og fra en lang liste lover og regler.

Kristus kom for å sette oss fri – IKKE så vi kunne gjøre hva vi ønsker, for det kan lede oss tilbake til slaveri for våre egoistiske lyster.

NÅ er vi, takket være Kristus, frie og i stand til å gjøre det som var UMULIG tidligere – å leve USELVISK

Noen sier “jeg er fri til å gjøre hva jeg vil”, men det stemmer ikke. Vi har frihet til å gjøre hva GUD vil.

 

HVILKEN TYPE FRIHET ER DU UTE ETTER?

Guds frihet er best!!!


 

Advertisement
%d bloggers like this: