Ingen evolusjon er bevis for evolusjon?

Vitenskapsmenn oppdaget nylig et samfunn med fossiliserte svovel-metaboliserende bakterier som er antatt å være 1,8 milliarder år gamle. Overraskende nok er mikrobene praktisk talt identiske med deres moderne motparter, likevel hevder forfatterne av studiet (J.W. Schopf, 2015) at mikrobene er bevis for evolusjon.

I nyere årtier har oppdagelse og dokumentasjon av mikrobielle prekambriske fossiler markert forandret lenge antatte ideer og fossilene og alderen deres. Faktum er at verdslige vitenskapsmenn nå tror de kan dokumentere livets historie så langt tilbake som 3,5 milliarder år – omtrent tre kvart av jordens antatte alder.

Disse prekambriske mikrobene er et typisk funn i en type stein som kaller chert. De fleste chertene er nesten rent microkrystallinsk kvarts og harvanligvis blitt brukt for å lage pilspisser og spydspisser. Chertenes fine konsistens er i stand til å bevare små forskjeller i de unike trådformede svovel bakteriene. Forskjellige typer av mikrofossiler har blitt rapportert inn fra utallige chert-rike steiner fra såkalte prekambriske strataer. Ifølge de pågående studiene i den prekambriske Duck Creek formasjonen, så ser cherten ut til å være en sekundær erstatning, hvor overmettet amorf silika gele ble transportert gjennom den originale karbon steinen, erstatten den med chert og bevarte mikrobene i prosessen.

I denne nye studienfant vitenskapsmennene at de “1,8 milliarder år gamle” mikrobe fossilene fra vestlige Australia var identiske til de som ble funnet i et annet chert funn i det vestlige Australia som er trodd å være 2,3 milliarder år gammelt. Forskerne sammenliknet disse to settene med fossiler til samfunn an levende dyp-sjø bakterier som ble funnet utenfor vestkysten til Sør Amerika. Interessant nok er alle disse skapningene praktisk talt identiske – en vurdering som bevises ved å undersøke deres filamentiske fysiske struktur og samfunns karakteristika i mikroskop. Forbausende nok hevder evolusjonistene at denne nye oppdagelsen av mikrobiell stillstand faktisk er bevis for evolusjon, til tross for det faktum at ingen evolusjon ble observert. Hvor er logikken i denne konklusjonen?

J. William Schopf, den ledende forfatteren av studien, fastslår “Dersom evolusjon er et produkt av forandringer i det fysiske og biologiske miljøet, og der det ikke er noen forandringer i det fysiske og biologiske miljøet, så ville det ikke finnes noen evolusjon.” Så hvordan kan en svare på en påstand som denne?

“Evolusjonær stillstand” er en selvmotsigelse. Når en komplett mangel av forandring er antatt som bevis på evolusjon, og vesentlig forandring er også antatt som bevis på evolusjon, så viser det at evolusjon er en vilkårlig og ufalifiserbar antakelse – ikke en hypotese. Betegnelsen “evolusjon” blir udefinert og meningsløs, en glatt mekanisme som blir fremkalt for å forklare alt og ingenting. På en måte forklarer det ingenting. Det vil si, alt bevismateriale som kan bli oppdaget  blir tolket som å støtte evolusjon. Hvordan er denne tilnærmelsen i nærheten av å være vitenskaplig?

Kreasjonister har lenge hevdet at et nøkkel bevis mot evolusjon er det faktum at omtrent alle fossiler dukker plutselig opp i fossilene, fult utformet og uten overgangsformer mellom slagene. Og når man finner fossiler som likner de moderne motpartene, så ser de alltid nesten identiske ut og viser ingen tegn til evolusjon.

Stillstand, på den måten at slagene alltid forblir de samme, er en direkte forutsigelse av skapelses modellen som den er beskrevet i 1 Mosebok, som peker på at biologisk liv bare formerer seg etter sitt slag. Og det er ingenting uvitenskaplig eller ulogisk med det.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: