30 november: Vend deg mot Gud

“Herre, led oss tilbake til deg, så vi kan vende tilbake. Gjør dagene våre nye, slik de var før!”

Klagesangene 5:21

Denne bønnen uttrykker den absolutt manglende evne vi har for selv å kunne helbrede våre åndelige sår, nærme oss Gud i vår egen styrke, eller snu oss bort fra synden uten Hans guddommelige intervensjon og assistanse: led oss tilbake til deg, o Herre.

Som syndere er vi komplett slått av overfor Guds nåde; der finnes ingen andre steder vi kan vende oss, og ingen andre som kan hjelpe oss. Vi kan ikke angre oss med ekte tårer en gang uten at Gud gir oss ekte tårer og ekte anger for synd, og gir oss et ønske om å leve på denne måten.

Likevel kan denne bønnen også uttrykke den sikre omvendelsen, den uunngåelige responsen til dem som er så beveget av Guds nåde. Når Gud snur oss mot Ham, så vil vi bli snudd! Der har enda ikke blitt funnet et hjerte som er så motstandsdyktig at Gud ikke har klart å overvelde det med sin kjærlighet. Selv den syndige skatteinnkreveren Matteus og fariseere Saulus av Tarsus ble overvunnet av Guds nådige virke i hjertene deres.

Så hva er din tilstand i dag? Har du følt Guds uimotståelige nåde, blitt beveget av Hans ånd, og blitt snudd mot Kristus? Har du føltmotstanden i det kalde hjertet ditt smuldre hen for Guds varme stråler av godhet? Vend deg mot Ham, og vit at det er Han som snur deg.


 

Advertisement
%d bloggers like this: