9 august: Be uavbrutt

“be uavbrutt”

1 Tessalonikerbrev 5:17

Hva er det første du gjør når du står opp? Hva er det siste du gjør før du legger deg? Hva opptar tankene dine, oppmerksomheten din, og følelsene dine dagen igjennom? Er det fellesskap med Gud? Dersom det ikke er det, så hvorfor det?

Gjennom det fullendte verket på korset av Kristus, så har vi tilgang til, og gunsten til, det eneste vesenet i hele universet som har visdommen vi trenger for avgjørelser, styrken vi trenger for kamper, kjærligheten vi trenger for mellommenneskelige forhold, godheten  vi trenger for å leve riktig. Når vi ber, trer vi inn i Guds nærvær, og vi har fellesskap med Ham i våre hjerter.

Spørsmålet er da ikke hvorfor Paulus gir oss et slikt vanskelig bud — å be uavbrutt — men hvorfor vi ikke ville nyttegjøre oss kontinuerlig av den største muligheten som Krist blod har gitt oss. Vi burde be, ikke for å tilfredsstille en vag skyldfølelse eller pliktfølelse, men nyte de store gledene, følge etter den store helligdommen, og entre inn i fellesskapet med våre sjelers Elsker.

Be til Ham i dag. Be til Ham når du er trist. Be til Ham når du er utkjørt. Be til Ham når du er full av energi. Be til Ham når du føler deg tom, og når du føler deg fylt. Be til Ham uavbrutt.

——————————-

Advertisement
%d bloggers like this: