4. E-post utfordringen

Emne: Å kjenne Gud

31 Det ble snart kjent hva David hadde sagt, og det ble kunngjort for Saul, som sendte bud etter ham. 32 David sa til Saul: «Ingen må miste motet! Din tjener skal gå og kjempe med denne filisteren.» 33 Men Saul svarte: «Du kan ikke gå mot filisteren og kjempe med ham; du er jo bare unggutten, og han har vært kriger fra ungdommen av.» 34 Da sa David: «Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, 35 sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. 36 Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.» 37 Og David la til: « Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.» Da sa Saul til David: «Gå, måtte Herren være med deg!»

1 Samuel 17:31-37 

Det kom til meg som en e-post med to setninger: “Jeg tror ikke at Gud eksisterer og jeg tror at vi stammer fra apene! Du er dum som tror på Gud!”

Hvordan kan vi respondere til en slik person? I sin bok Foolishness to the Greeks (Dårskap for grekerne) foreslår Lesslie Newbigin at vi trenger å “holde fast ved og proklamere en tro som ikke kan bevises å være sann” etter denne verdens stangard.

Det var det David gjorde da han sa at med Guds hjelp kunne han slå Goliat. Han trodde det som ikke kunne bevises i det øyeblikket. Han må ha hørt um ut for de som var rundt ham, men han visste at Den han tjente ville vise Seg selv til å bvære den sanne og levende Gud.

I respons til folk som forsøker å ryste troen vår, så kan vi se på Davids eksempel da Gud hjalp ham å slå Goliat. Vi kan slå fast vår tro på Bibelens kompromissløse sannheter.

Gud, gi meg troen til et lite barn, Som stoler så komplett, Som enkelt og glad tror Ditt Ord, Og aldri tviler på Deg.

Troen ser ting som er ute av syne.

Spørsmål:

a. Har der vært noen ganger når du har følt deg virkelig hjelpeløs og med stor nød? Tenk på en slik hendelse.

b. Når du ser på Davids eksempel, hva tror du “tro” er? Se også Hebreerne 11:1.

c. Finnes der en situasjon eller vanskelighet i livet ditt nå som krever at du bruker troen din på Gud? Hvordan hjelper denne historien deg?


 

Advertisement
%d bloggers like this: