Alteret, et tegn på håp (Esekiel 43:13-21)


Han sa til meg: Menneske, så sier Herren Gud: Dette er forskriftene for alteret som gjelder fra den dagen det blir laget, så man kan ofre brennoffer og stenke blod på det.

Esekiel 43:18


DIMENSJONENE TIL ALTERET (Esekiel 43:13-17)

Esekiels beskrivelse av offeralteret konkluderer hans detaljerte beskrivelse av det fremtidige tempelet (Esekiel 40-43).

Det nevnes ingen lysestake, et bord med skuebrød, eller et vaskekar av bronse. Selv paktens ark med dens kjeruber og nådesete er vekke. Det synes klart at det fremtidige tempelets formål vil være forskjellig fra dem som har vært i fortiden. Men et møblement vil bli gjenopprettet. Det er alteret.

Basen (43:13)

Esekiels beskrivelse av alteret begynner fra bunnen og beveger seg oppover, med alen som mål. Først definerte han en alen som “en håndsbredd lengre enn den vanlige” Den ordinære hebraiske alen var 18 tommer lang. Men oppmålingen av dette tempelet brukte en såkalt lang alen, som var “håndsbredd lengre”, noe som gjorde den totale lengden rundt 20,5 tommer (jfr. Esekiel 40:5).

Med bruk av dette målet begynte Herren å beskrive alteret: “En renne var én alen dyp og én alen bred” (Esekiel 43:13). Det er åpenbart fra det som følger at dette er basen. Bredden her er i den grad basen strekker seg utover det neste nivået på hver side, for, som vi skal se, alterets nivåer er en serie av lag i minskende størrelse. “Rennen” er kanten som går rundt basens omkrets.

Sidenes graderinger (43:14-15)

Oppå basen hviler de øvre nivåene av alteret som er blokker av minskende størrelse. Nivået som blir beskrevet her ville ha en kant på en alen fordi nivået over er mindre i omkrets. Selv om den øvre er mindre i omkrets er den større i høyde og flate. Dette nivået har også en kant på en alen på alle sidene.

Offerildstedet” (Esekiel 43:15) er ildstedet hvor dyreofferet ble brent. Opp fra dette ildstedet stakk det opp fire horn.

Det blir ikke forklart hva de fire hornene på alteret symboliserer. Men vi vet at i andre sammenhenger betyr horn aggressiv styrke, lik dyrene som hadde dem. Derfor kan hornene muligens symbolisere Guds kraft.

Omkretsen (43:16-17)

I Esekiel 43:17 nevnes ildstedet igjen, toppen på alteret. Det er “tolv alen langt og tolv alen bredt, firkantet.” Kanten som ildstedet hviler på er fjorten gange fjorten alen. Med andre ord strekker det seg utover fra sidene av ildstedet med en alen på hver side, og danner en større kube.

Dimensjonene på tusenårsalteret er da elleve alen (ca. 17,5 fot) høy og 18 kvadrat alen (ca. 31,5 kvadrat fot) ved basen. Det er derfor en stor struktur som ankommes ved trapper fra øst.

INNVIELSEN AV ALTERET (Esekiel 43:19-21)

Prestenes rolle (43:18-18)

Akkurat som der var seremonier for innvielsen av offeralteret i Salomons tempel (2 Krønikebok 7:7-9), så vil der også være det for alteret i det fremtidige tempelet. Seremonien vil ta sju dager (Esekiel 43:18-27), og den første dagen er beskrevet i dagens tekst. Da Herren igjen adresserte Esekiel, sa Han “Dette er forskriftene for alteret.” Dette er ikke forskrifter for daglig tilbedelse, bare “fra den dagen det blir laget.” De gjaldt brennoffer og stenking av blod.

Her kan det være lurt å adressere spørsmålet om hvorfor blodoffer vil nok en gang bli gitt i tusenårsriket. Selv om dyreofring kan se ut som en regresjon og frastøtende for den moderne sinnet, så vil dette minne Israel om hva syndene deres har kostet deres Messias (jfr. Pentecost, Things to Come, Dunham). Sadoks etterfølgere vil fungere som prester i det nye tempelet (Esekiel 44:15-16, 48:11). Disse utvalgte representerer på denne måten trofastheten til Herren og den utvalgte linjen av kong David.

Ofringen av offeret (43:20-21)

En ung okse skal ofres som syndoffer. I dette tilfellet er offeret ment å rense alteret fra besmittelse forårsaket av menneskelig kontakt og gjøre det klart for hellig bruk. Blodet fra dyret skal først plasseres på alterets horn (Esekiel 43:20), symbolet på Guds kraft. Det skal også plasseres på kanten rundt.

Det siste skrittet på første dagens seremoni er å brenne oksens levninger, ofret “utenfor selve helligdommen” (Esekiel 43:21). Gud sier at Han vil akseptere folket og derfor deres offergaver. Alt dette vil skje på grunn av Messias offer, noe som disse ofringene er en påminnelse om. Esekiels alter er virkelig et syn om håp!


ORD TIL AVSLUTNING

Når vi tenker på altere i dag, så tenker vi ofte på fremsiden av kirken. Men har du noensinne tenkt på hva et alter virkelig er? Et alter ble brukt til å drepe og brenne dyreoffer for synd. Herren ga Esekiel veldig spesifikke instruksjoner om størrelsen og andre detaljer på det fremtidige, gjenopprettede alteret. Prestene ville ofre en okse, en geit og en sau i løpet av sju dager bare for å rense alteret og herliggjøre Seg selv.

Alteret var et dødens sted; likevel var det også et livets sted. Ettersom dyret ble ofret for syndene til folket, så holdt det tilbake Guds vrede og dom over folket. .

I sitt brev til romerne skrev Paulus :”Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste” (Romerne 12:1). Paulus oppfordret oss til å legge oss selv på alteret og la våre kjødelige og syndige liv dø.

Da Jesus døde på korset var Han det ultimate offer! Men det betyr ikke at der ikke lengre er noe behov for et offer. Offergavene våre er annerledes nå. Vi kommer til Faderen og tilbyr oss selv – våre behov, våre ønsker og våre planer. Vi legger alt foran Gud i bønn og stoler på at det vil komme en hellig forvandling av våre viljer til Hans vilje.


 

Advertisement
%d bloggers like this: