24 september: Å se mot himmelens rike

“Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.”

Johannes åpenbaring 21:4

Noen ganger ser framtiden mørk ut. På grunn av økonomiske problemer eller helseproblemer kan den se veldig usikker ut.

Vi må akseptere det faktum at livet ofte er fullt av problemer og skuffelser. Faktisk så sa Jesus: “I verden har dere trengsler” (Johannes 16:33). Men for Guds barn er der alltid ett blikk framover som gir håp og glede. Der er byrder å bære nå, der er kamper som må utkjempes nå, og ofte er der tårer som må felles nå. Men tenk på den dagen da Herren vil være med sitt folk i himmelen.

Her er løftet: “døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte”. For en dag! Endelig hjemme! Fri fra konflikter og vanskeligheter. Fri fra fristelser fra synden.  Fri fra ethvert nærvær av synd.

Hvor det ikke er synd, er der ingen sorg, ingen gråt, ingen smerte. Å leve i Jesu nærvær og finne gleden i å lovprise og tjene Ham for alltid.

Mens vi fremdeles er her, så trenger vi å huske på at Herren bruker lidelsene våre til å bevege oss for å tenke på himmelen, og å fryde oss i tanken om å dra dit, og å leve i forventning  på at tiden da vi skal få hver tåre tørket bort må komme snart.


 

Advertisement
%d bloggers like this: