19 mai

Txt: Efeserne 1:3-8

GJENKJØPT

“Du vil ikke tro hva eg så borte hos Kari!” Siren var nesten på gråten. “Hun selger min dukke i garasjesalget deres!”

Din dukke?” spurte mor.

“Ja! Min dukke!” svarte Siren. “Den som bestemor ga meg. Jeg vet den er min… den har et skrible merke på en arm, og ett øye som ikke vil åpne seg.”

“Hvordan fikk Kari den?” spurte mor.

Siren trakk på skuldrene. “Jeg vet ikke om jeg har glemt den igjen der borte eller hva som har hendt. Når jeg sa at den var min, grep Kari den og sa at den var hennes, og at hun skulle selge den.” Mor rynket pannen da hun hørte hvor mye Kari ville selge dukken for.

“Jeg skal  sjekke det,” tilbød Charlotte, Sirens storesøster. Hun gikk ned gaten. Når hun kom tilbake noen få minutter senere, nikket hun. “Det er Sirens dukke, uten tvil,” sa hun. “Jeg fortalte moren hennes at den var Sirens. Hun sa at det var uflaks dersom Siren hadde mistet de, men ‘Den som finner, den vinner’.”

Siren brøt ut i gråt. “Men den er min!” protesterte hun. “Hun kan ikke beholde den!”

Mor sukket. “Vel,” sa hun, “jeg kan også snakke med Karis mor om det, men dersom hun føler det slik, må du kanskje kjøpe dukken din tilbake.”

“Hun skulle ikke måtte betale for noe hun allerede eier,” protesterte Charlotte. Men Siren løp til rommet hennes og begynte å riste mynter ut av sparegrisen hennes. Hun la pengene i lommen sin og styrtet nedover gaten. Noen få minutter senere kom hun hoppende tilbake mens hun klemte hardt på dukken sin i armkroken.

Mor smilte. “Du gjenløste henne,” sa hun.

“Jeg hva-for-no’?” spurte Siren.

“Gjenløste henne – kjøpte henne tilbake. Du gjorde for dukken din hva Jesus gjorde for oss,” forklarte mor. “Han skapte oss alle for seg selv, men når Adam og Eva syndet, la det dem – og alle som kom etter dem – under Satans makt. Jesus betalte prisen slik at vi kunne bli Guds barn igjen.”

“Det var det Han gjorde da Han døde på korset, ikke sant?” spurte Charlotte.

Mor nikket. “Han kjøpte oss tilbake med sitt eget blod. Når vi stoler på Ham, trenger vi ikke lengre å være redde for døden og evig straffedom.”

Siren smilte og snakket til dukken hennes. “Nå kan du minne meg både om bestemor og om Jesus!” sa hun. “Fra nå av, skal jeg ta ekstra godt vare på deg!”

Hva med deg?

Er du klar over at Jesus betalte prisen for å gjenløse deg – å kjøpe deg tilbake fra Satans makt? Hebreerne 9:22 sier at uten at blod blir spilt, så er der ingen tilgivelse. Jesu blod er det eneste som kan kjøpe deg fri. Fordi Han utøste sitt blod for deg, så kan Han tilby deg frelsens gave. Har du akseptert den gaven, eller “eier” Satan deg fremdeles? Dersom du ennå ikke har mottatt Kristus som din Frelser, så gjør det i dag. (Se “Kristen på 1-2-3” under “Barnas Bibel-nøkkel”)

I Ham har vi forløsningen ved Hans blod, syndenes forlatelse

Efeserne 1:7

Dagens nøkkelord: JESUS UTØSTE SITT BLOD FOR Å GJENKJØPE DEG

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: