Kapittel 1: Innledning

«Hele skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.»

2 Tim. 3:16-17

Hvorfor skrive en bok om Bibelen – Guds Ord?

Vårt ord «bibel» kommer fra ordet «biblia» (fra gresk) som betyr en samling av bøker («biblion» betyr en bok). Det er også dette ordet vi får «bibliotek» fra.  Samlet i et mini-bibliotek finner vi Bibelens 66 mindre og større bøker. Noen bøker, slik som Judas brev og andre og tredje Johannes brev, er bare ett kapittel. Noen er mye lengre, og den lengste boken er Salmenes bok, som inneholder 150 kapitler – eller salmer. Noen av bøkene er historiske skrifter. Noen er profetiske av natur. Andre igjen er poetiske. Sammen utgjør de en samling bøker som kristne har trodd på og fulgt i neste 2000 år.

I denne boken vil jeg forsøke å svare på disse spørsmålene: Er Bibelen virkelig Guds Ord? Hvordan kan vi vite om den er det? Er hele boken inspirert av Gud, eller gjelder det bare deler av den? Hva med de apokryfiske skriftene? Finnes det noen beviser for at Bibelen er Guds Ord?

Boken er delt inn i tre hoveddeler for å belyse forskjellige viktige emner.

HVORDAN VI FIKK BIBELEN

Det er essensielt å belyse hvordan vi har fått Bibelen til oss. Dette har foregått i tre hoved etapper. Den første er åpenbaring – hvordan Gud har åpenbart sitt Ord til menneskene. Jeg vil nevne de forskjellige metodene Gud har brukt for å gi oss Hans Ord. Det er utrolig viktig å vite hvordan dette har skjedd.

Den neste etappen er inspirasjon – hvordan Gud har fått menneskene til å skrive ned Hans Ord. Det er med andre ord hvordan Guds Ord har kommet fra menneskene til papirform. Gjennomgangen av de forskjellige teoriene om hvordan forfatterne av 66 bøkene har blitt guddommelig inspirert er utrolig viktig for å kunne gjøre en riktig fortolkning av Guds Ord. Dette vil være meget essensielt for å kunne bestemme hvilken autoritet Bibelen har overfor oss.

Den siste etappen er hvordan Guds Ord har kommet fra papir til hjerte, også kalt «illuminasjonsfasen». Det er den Hellige Ånd som hjelper oss til å forstå Bibelen samt får ordene til Gud å virke inni oss. Dette er også en viktig del av hvordan vi får del i Guds Ord.

MENNESKENE OG BIBELEN

Bibelen er i hovedsak en bok skrevet av jøder, om jødenes historie, og gitt til jødene. Nye Testamentet er selvsagt også skrevet til hedningene, men som helhet er dette jødenes bok. Vi vil se på hvordan menneskene har beskrevet Bibelen, hvordan de 66 bøkene har blitt samlet til de kanoniske Skriftene, samt de bildene – allegoriene – som er gitt for å beskrive Bibelen.

Et sentralt emne her er selvsagt om alt dette støtter en forståelse for at dette er Guds Ord og ikke bare menneskers ord. En vil derfor også komme inn på emnet Bibelens autoritet. Hvilken autoritet skulle de hellige Skriftene ha over oss mennesker? Er det noen grunn til at vi skulle lytte til Guds Ord? Det er mange interessante emner å lese om her.

Forskjellige oversettelser av Bibelen har forårsaket mange disputer opp igjennom tidene. Særlig er det en sterk støtte for det man kaller den autoriserte versjonen av Bibelen – den engelske King James oversettelsen – som ble oversatt på 1600 tallet. Flere menigheter i USA nekter å støtte misjonærer eller forstandere som ikke bruker akkurat denne oversettelsen. Det er derfor ett av mine ønsker å se nøye på dette med oversettelser av Bibelen.

DE TI OVERNATURLIGE ELEMENTENE

Helt til slutt vi jeg se på det som kalles de ti overnaturlige elementene. Hvordan kan vi bevise at Bibelen er Guds Ord? Svaret på dette finner man i de ti overnaturlige elementene. Her kan du lese om fantastiske sannheter om Bibelen som skiller Bibelen fra enhver annen bok i eksistens.

De siste ti kapitlene av denne boka er viet til disse ti overnaturlige elementene, og vil nok for mange være det som vekker størst interesse hos leserne. Vi vi lese om profetiene, Bibelens historiske nøyaktighet, vitenskapelige sannheter som Bibelen har nedskrevet, Bibelens absolutte ærlighet, og mye, mye mer.

Jeg håper at denne boken vil bli en velsignelse for deg som leser den. 2 Tim. 3:16-17 forteller oss at hele Bibelen er «inspirert» – det vil si «innblåst av Gud» eller «innåndet av Gud» – og er derfor nyttig for oss mennesker på mange måter. En lang reise gjennom Bibelen ligger foran oss. Jeg har selv brukt «Manuskriptet fra verdensrommet» som bibelstudium på både norsk og engelsk. God reise!

Advertisement
%d bloggers like this: