Marens ritt (2018)

Roen senker seg i natt

Jeg gikk tom for våkne tider

Ligger ved min beste skatt

Månen over huset glimer

Drømmer danser på en snor

Drar forbi i langsom kino

Setter ofte dype spor

Djevelpakk og hvit albino

Maren rider på mitt bryst

Mater meg med vonde drømmer

Sier ei ett enda knyst

Bare bilder rundt meg strømmer

Når jeg våkner er de vekk

Alle nattens mørke skygger

Snar er jeg fri hver en skrekk

Daglyset meg alltid trygger

Advertisement
%d bloggers like this: