20 mars: Gi all ære til Gud

“Men Jesus sa til ham: «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten én – det er Gud!”

Markus 10:18

Selv om noen har misforstått dette skriftstedet til å bety at Jesus ikke hevdet at Han var Gud, så er faktisk dette verset ett av dem som viser guddommeligheten Hans. Ved å demonstrere en urokkelig lidenskap for Guds ære, viste Jesus at Han var mer enn menneskelig og presis som Gud.

Om der er en opprinnelig årsak til enhver synd, så må det være stolthet. Alle mennesker er fra naturens side egoistiske og liker å opphøye seg selv. Vi ønsker alltid at folk skal snakke godt om oss. Vi sulter etter komplimenter og andres beundring.

Likevel var Jesus den eneste personen som faktisk fortjente ros og utmerkelser fra alle andre. Ved å være Gudesønnen fortjente Jesus med rette lovprisning og tilbedelse som bare skulle gis til den treenige Gud.

Men vi finner en konsistent rød tråd gjennom livet og læren til Jesus Kristus — det var Hans store oppgave, ikke å få ære til seg selv, men å gi det til Hans himmelske Far (og vise andre å gjøre det samme). Denne guddommelige ydmykheten og ubøyelige insisteringen på å opphøye Gud er en av de klareste indikasjonen på Jesu guddommelighet.

Jesus sier faktisk til mannen som kalte Ham god: “Dersom du forstod hvor god Gud er, så ville du ikke flåsete kalle enhver mann god uten en mye grundigere undersøkelse av Hans lære og liv”.

Har du lært denne lærdommen i uforminsket styrke fra Jesu liv, at all ære tilhører Gud? Peker du konstant andre til Ham som kilde til perfekt godhet og sannhet? Insisterer du på Hans berømmelse istedenfor din egen?


 

Advertisement
%d bloggers like this: