Global flom – hevet over enhver tvil

Bilderesultat for global flood

Noen kristne hevder at syndefloden var lokalisert, og at det ikke spiller noen rolle hva vi tror om den. Stemmer dette?

SPILLER DET NOEN ROLLE

hva vi tror om syndfloden? Er det ikke klart at Gud hater synd selv om flommen i Noahs dager var en global hendelse eller en lokalisert flom, eller bare en advarende legende?

Hvert år blir det arrangert rafting tur gjennom Grand Canyon for kristne ledere og lærere slik at de kan tenke på disse spørsmålene. Grand Canyon kutter seg igjennom nesten 1,6 km med sedimentære steinlag og gir kraftige bevis som støttet den globale katastrofen som syndefloden var. På den siste turen sa en lærer i filosofi til en av arrangørene “Jeg har trodd på en ung jord i årevis, men jeg visste ikke at syndfloden er absolutt livsviktig for synet om en ung jord.”

Hvorfor er syndefloden så viktig? Svaret begynner med Bibelens beskrivelse av flommen og arken.

SYNDEFLODENS HISTORISKE FAKTUM

Flommen i Noahs dager skjedde virkelig, og den konfronterer oss med en oppfriskende virkelighet om Guds dom. Fortellingen i 1 Mosebok er klart skrevet som historie, ikke myte. Med mindre vi går glipp av det viktige poenget, så sa både Jesaja, Esekiel, Jesus og apostelen Peter at syndefloden virkelig skjedde (Jesaja 54:9, Esekiel 14:14, Matteus 24:37-39, 2 Peter 2:5, 3:3-7). Hundrevis av flomtradisjoner fra hele verden – med mange detaljer som er felles med fortellingen i 1 Mosebok – beviser den historiske realiteten om en verdensomspennende flom.

DEN GLOBALE UTBREDELSEN AV SYNDEFLODEN

Mange kristne i dag tror at syndefloden var begrenset til Midtøsten, men 1 Mosebok 6-9 beskriver  levende en verdensomfattende katastrofe. Bare en global flom kunne oppnå Guds formål om å utslette ikke bare den syndige menneskeheten, men også alle landdyr og fugler utenfor arken, og til og med selve jordens overflate (6:7, 13). Når Gud sender Sin lovede dom, så finnes det intet sted du kan flykte til.

Universale uttrykk som alle, hver og under himmelen er brukt over 60 ganger i historien. De understreker den globale utstrekningen av flommen (se spesielt 7:21-23). Syndeflodens lengde, omtrent ett år fra begynnelsen og til Noah trådte ut av arken til den tørre bakken, fremhever også det globale omfanget av flommen.

Syndefloden dekket alle fjellene under himmelen (7:19-20), og arken landet på en fjelltopp (8:4-5). En lokalisert flom ville ikke ha kunnet forårsake dette. Og dersom flommen bare var lokalisert, så ville arken ha vært totalt unødvendig siden menneskene og dyrene bare kunne ha migrert ut av flomområdet.

Ordren om at dyrene og Noahs familie skulle gjenoppfylle jorden bekrefter at alle de andre landdyrene hadde blitt utryddet (8:17 og 9:1). Og 1 Mosebok forteller oss senere at alle post-flom nasjonene stammet fra Noah og hans tre sønner med deres koner (10:32).

Skriften kunne ikke ha vært klarere om at når vannet nådde sitt høyeste nivå, så fantes det ikke et fnugg av tørr grunn noe sted på planeten.

SYNDEFLODENS VOLDSOMHET

Ta nok en gang syndeflodens grimme formål i betraktning: å utrydde menneskene, landdyrene og flyvende skapninger og ødelegge jordens overflate (6:7, 13). Langsomt stigende vann som det fantes skjulested for ville ikke oppnå dette. Vi må behandle Guds Ord forsiktig og med vår høyeste respekt mens vi deler dens sannheter om en tapt verden. Bibelen beskriver en voldsom historie uten likestykke i jordens historie.

1 Mosebok 7:11 peker mot to forskjellige vannkilder: kildene i det store dypet og himmelens sluser.

Regnet var antakeligvis ikke flommens primære vannkilde. De hebraiske ordene som ble oversatt “brøt alle kilder i det store dypet fram” hentyder på det sterkeste jordskjelv aktivitet på havbunnen som kunne ha utløst enorme mengder med underjordisk vann under høytrykk (og trolig høy temperatur). Dette ville ha forårsaket massive tsunamier og vulkansk aktivitet som skjedde over hele jorden mens syndefloden herjet.

Det synkende vannet var på samme måte alt annet enn fredelig, mens fjellene reiste seg og dalene sank (tenk på Salme 104:6-9) og “vannet trakk seg bort fra jorden litt etter litt” (1 Mosebok 8:3-7). Det hebraiske indikerer her en frem-og-tilbake bevegelse. Resultatet ville bli en sterk erosjon og sedimentering.

Fra denne beskrivelsen er det fornuftig å trekke den slutningen at syndefloden ikke bare utryddet mennesker og dyr, men også rev opp all vegetasjonen. Tsunamier og økende vannstand vasket bort milliarder av sjødyr og begravet dem i de sedimentære lagene av det fossende vannet. Syndefloden kan også ha erodert og gjenavsatt massive mengder med sand, slam, leire og steiner av alle størrelser. Dette var intet lite event, men en katastrofe av utenkelig ødeleggende styrke, som på en radikal måte forandret jordens overflate.

HVORFOR SPILLER DET NOEN ROLLE?

Den globale syndefloden er nøkkelen til å bestemme jordens alder og vise at Skriftene er autoriteten på alt den hevder om historien vår, fra skapelsen til syndefloden og Kristus. Forsøk på å begrense syndefloden til å bare gjelde Midtøsten underbygger detaljene i Guds inspirerte, ufeilbarlige Ord. De løfter opp påstander om sannhet fra den vitenskapelige majoriteten over Guds påstander om Hans mirakuløse intervensjon i verdenshistorien.

En hvilken som helst kristen som drar på rafting gjennom Grand Canyons burde innse at syndefloden er livsnødvendig når det gjelder å tro hva Bibelen sier om jordens alder. Hva annet enn tidsperspektivet gitt i Bibeln kan ha produsert tusenvis av meter med sedimentære steinlag og fossiler Verdslige vitenskapsmenn krediterer disse lagene til gradvise prosesser over millioner av år, mens Bibelen snakker bare on en jord-omformende katastrofe. Kristne har et valg de må ta. De må bestemme seg om de vil akseptere Guds ufeilbarlige Ord eller de dogmatiske uttalelsene til den vitenskapelige majoriteten.

Å nekte fo den globale katastrofen er å anklage Jesus og Peter for vranglære. De trodde ikke bare på syndefloden, arken og Noah, men de påstod også at den flommen var en advarsel om at en ny dom skal komme over jorden på grunn av synd (se Matteus 24:37-39 og 2 Peter 3:3-7). Vårt håp i evangeliet er basert på ordene til Jesus of apostlene Hans. Vi våger ikke motsi advarslene deres – og løftene – dersom vi bryr oss om å nå verden med det fantastiske evangeliet som avsløres i Guds Ord.


 

Advertisement
%d bloggers like this: