Vers 18

“Hanok fikk sønnen Irad. Irad ble far til Mehujael. Mehujael ble fra til Metusael. Meusael ble far til Lamek.”

1 Mosebok 4:18

Her får vi hele fire generasjoner av etterkommere fra Kain. Vi så i Vers 17 at Hanok var Kains sønn. Vi så at “Hanok” kom fra det hebraiske ordet “Chanowk” som betyr “instruert”, “dedikert” og “initiert”. Dette viser at Kain hadde store forventninger til denne gutten. Kain kalte da også byen han hadde grunnlagt “Hanok“, et annet forsøk på å gi ære og viktighet til sønnen sin. Vi ser at “Hanok fikk sønnen Irad“. “Irad” – translitterert som “Iylad” som er et navn som kommer fra det hebraiske ordet “arad” som betyr “å isolere seg selv” eller “flyktning”. Dette passer meget godt med den straffen som Gud hadde gitt Kain. Av og til går konsekvensene av foreldrenes synder ut over etterkommerne. Gud selv sa: “Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær (sjalu) Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, på dem som hater meg” (5 Mosebok 5:9). Det kan virke urettferdig i våre øyne at Gud sier dette, men Han sier også: “Fordi du har gjort til gangs det som var rett i mine øyne… så skal dine sønner til fjerde ledd sitte på Israels trone” (2 Kongebok 10:30). Gud kan gi ut all den belønning og straff som Han vil – Han må ikke spørre oss om lov. Dessverre er det slik at eplet ofte ikke faller langt fra stammen, og etterkommerne er ofte slik som deres forfedre var. Hanok var sikkert veldig lik sin far, Kain – og Irad var sikkert ganske lik både Kain og Hanok.

Vi ser så at Irad ble far til Mehujael. Det hebraiske navnet “Machuwya’el” betyr “slått av Gud” og er ikke noen god tittel å ha. Det indikerer en person som tydeligvis har fortsatt på samme livsvei som hans far og farfar, og har blitt straffet for det av Herren. Google sier at navnet betyr “som proklamerer Gud”, men dette samstemmer ikke med Strong’s hebraiske ordbok. “Mehujael” er sammensatt av to ord; “machah” og “el“. Det første betyr “å slå” eller “å gni”, mens “el” er et velkjent ord for “Gud” – selv om dette i utgangspunktet kan brukes om en hvilken som helst gud. Der finnes også andre teorier om hva ordet betyr, noe som gjør oversettelsen her en stor utfordring. Jeg har valgt å følge Strong’s ordbok ettersom den er den mest brukte og best ansette blant de Bibellærere som jeg kjenner til. Den gir også en fornuftig fortolkning av hvilken type menneske Mehujael var, noe som synes å passe med personligheten til hans oldefar Kain.

Videre blir vi fortalt at Mehujael ble far til Metusael. Det hebraiske navnet “Mathuswsah’el” har en mye mer positiv betydning enn de foregående tre etterkommerne – “man som er av Gud”. Navnet er sammensatt av ordene “math” og “el“. “El” betyr som vanlig “Gud” (eller gud med liten g), mens “math” blir oversatt som “en voksen mann”. Disse to ordene sammensatt beskriver en person som er en voksen mann som har et forhold til Gud. Selv om det gjør det vanskelig at både Kain og Set brukte noen av de samme navnene til etterkommerne deres, så er det helt på det rene at dette navnet var en stor forbedring i forhold til de andre navnene. Det kan synes å være en mulig bekreftelse på at Gud ser ut til å ha “straffet” de tre generasjonene som kom etter Kain – selv om de selvsagt er selvforskyldt i gjerningene de selv har utført eller ikke utført.

Til slutt finner vi at Metusael ble far til Lamek. På hebraisk heter Lamek “Lemek“, et hebraisk navn som en ikke er helt sikker på hva betyr. Igjen finner vi et identisk navn på hebraisk i Sets ættetavle, men de var to vidt forskjellige personer. Kains Lamek leser vi imidlertid videre om i Vers 19, Vers 23 og Vers 24. Vi vil se at etterfølgerne til Lamek blir assosiert med forskjellige yrker og evner. Lamek selv ble imidlertid en morder slik som Kain var, men mer om dette senere. Det er interessant at navnet hans ikke ender på “el” slik som de andre etterfølgerne til Kain så langt. Det er vanskelig å komme med noen bastante påstander om hvorfor, Dr. Morris lanserer teorien om at “Lamek” betyr “erobrer”. Han var en mann som åpent gikk imot Guds Ord.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: