3 juli: Tilgi slik at du kan bli tilgitt

“Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.”

Markus 11:25

Den eneste måten bønn noensinne høres er gjennom den rettferdige godtgjørelsen og forbønnen til Jesus Kristus. Likevel er det Jesus som her minner oss om at vellykkede bønner blir fulgt opp av hellige liv.

Dersom du har noe imot noen, sier Jesus, så må du tilgi dem fra hjertet før du søker i bønn til din himmelske Far. Ikke anta at du kan spørre om tilgivelse som du selv ikke er villig til å gi andre.

Vi får dette innsiktsfulle synet av bønn fra Jesus selv — ditt bønneliv er både umulig å ødelegge og delikat, det er både uavhengig av handlingene dine og likevel påvirket av avgjørelsene du tar.

Du skjønner, tilgangen vi har til Gud gjennom Jesus Kristus er totalt basert på Hans godhet, ikke din egen. Av denne grunn kan du alltid be til Gud, komme frimodig til Gud, når du klynger deg til Kristi perfekte og tilfredsstillene verk på dine vegne.

På den annen side er Skriften veldig klar på at måten du lever på — hva vi gjør og feiler i å gjøre — vil i høy grad påvirke vårt samfunn med Gud. Paulus formaner ektemenn å ære og verdsette konene sine “så ikke deres bønner blir hindret” (1 Peter 3:7). Jesus advarer oss å ikke en gang bry oss med å be dersom vi har nag eller bitterhet eller utilgivelighet i hjertene våre.

Gå derfor, kjære troende, frimodig i Kristi navn til nådens trone, og elsk og tilgi andre fritt slik at dine bønner ikke blir hindret.


 

Advertisement
%d bloggers like this: