4 april

Txt: Matteus 27:12-14, Lukas 23:34

URETTFERDIG STRAFF

“Det er urettferdig!” ropte Karen sint. “Katrine løy, og fru Edvardsen straffet meg! Hun tvang meg til å være inne i storefri, og alle barna lo. De syntes det var morsomt, men jeg ble så flau!”

“Men hva skjedde, Karen?” lurte mor.

“Katrine fortalte fru Edvardsen at det var meg som hadde skriblet på alle prøvene. Det var ikke meg, mor,” gråt Karen. “Katrine gjorde det fordi hun trodde hun hadde strøket på prøven, og hun var sinna på alle som ikke hadde strøket.”

“Er du helt sikker på at Katrine gjorde det, Karen?” spurte mor. “Hvordan vet du det?”

“Jeg henne! Fru Edvardsen var vakt ute på lekeplassen, og jeg hadde ikke gått ut enda,” forklarte Karen. “Men fru Edvardsen trodde på Katrine og ikke på meg! Hvorfor skal jeg bli straffet for det som hun har gjort?”

Mor la en arm rundt Karen og ga henne et papirlommetørkle. “Det var leit å høre, Karen.” Mor snakket ømt. Etter en stund la hun til “Når noe slikt hender meg, så tenker jeg på Jesus.”

“Jesus?” lurte Karen. “Hvorfor det?”

“Jesus gjorde ikke noe galt i hele livet sitt,” forklarte mor, “likevel tok Han straffen for syndene våre. Hvordan tror du Han følte seg?”

Karen trakk på skuldrene. “Kanskje slik som meg?”

“Kanskje,” sa mor, “men selv om Han ble gjort narr av og ikke ble behandlet rettferdig,så klaget Han aldri. Og Han tilgav dem som var så stygge mot Ham.” Mor ga Karen en klem. “Jeg har erfart at når jeg går gjennom litt av den samme behandlingen som Jesus gjorde, så hjelper det litt å forstå hva Han gikk igjennom og at Han gjorde det for meg. Det får meg til å føle meg nærmere Ham. Kan du forstå hva jeg sier, Karen?”

Karen nikket og forsøkte et smil. “Jeg føler at jeg ønsker å gjøre igjen mot Katrine, men jeg forstår at jeg ikke burde,” sa hun.

“Bibelen sier at vi skal tilgi hverandre slik som Gud tilgav oss,” la mor til, “så hvorfor ikke ta tid til å be Gud hjelpe deg å tilgi henne nå med en gang?”

“Okay,” sa Karen seg enig, så bøyde hun hodet sitt.

Hva med deg?

Har du blitt straffet for noe som ikke er din skyld? Forsøker du å ta igjen med samme mynt for å straffe den som fikk deg i trøbbel? Neste gang dette skjer, så ta en pause og tenk på Jesus. Forsøk å gjøre det som Han ville gjort. Husk på at Han tilgav dem som mishandlet Ham, og Han ber deg om å gjøre det samme. Vil du følge det Han gjør?

Vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus!

Efeserne 4:32

Dagens nøkkelord: IKKE PRØV Å “TA IGJEN””

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: