Slangestjerner viser ingen evolusjon

Image result for brittle star

Fossilet av en slangestjerne (ophiuroid), en slags sjøstjerne, funnet i fjellene i Connemara, Irland, sies å være 435 millioner år gammel. Vitenskapsmenn som tror på lange tidsaldre sier at slangestjerner utviklet seg for rundt 500 millioner år siden i en eldgammel sjø som “dekket Irland” of trakk seg tilbake for 400 millioner år siden på grunn av platetektonikk. Men vitenskapsmennene tilstår at sjøstjernen er veldig lik slangestjernen i dag, som fremdeles lever utenfor den irske kysten.

I tillegg til å fortelle oss at verden er 6,000 år gammel, noe som gjør millioner og billioner av år med “førhistorisk tid” umulig, så forklarer Bibelen at skapninger reproduseres etter sitt slag, og kan ikke forandres til noe som er radikalt annerledes – et faktum som støttes helt av fossilfunne verden over. Så vi ville forvente at slangestjerner ville bare produsere flere slangestjerner.

Bibelen beskriver også en global flom som skjedde for 4,500 år siden. En sjøskapning i en fjellkjede, plassert der og fossilisert ved hjelp av vann, og nesten identisk med sine moderne kusiner, passer meget bra med Bibelens versjon av historien.


 

Advertisement
%d bloggers like this: