16 april: Å følge Guds formål

“Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?»”

Lukas 2:49

Jesus levde i evigvarende oppmerksomhet om at Hans Far hadde et formål med at Han skulle være her, og at Han måtte derfor konstant gjøre det Hans Far ville.

Hva er den drivende motivasjonen i ditt liv? Hvilket “hus” tilbringer du tid i og er du vanligvis opptatt av? Arbeider du for det meste for dine egne behov of formål, for nytelse og beundring for kolleger, for oppfyllelsen av dine venners forventninger? Jesus bestemte seg for at Hans Fars vilje var drivkraften Hans, den overstyrende interessen.

Du kan kanskje unnskylde deg med at du er for ung eller for ny i troen til å komme med en slik altomfattende, ensporet resolusjon. Men vet du hvor gammel Jesus var da Han uttalte disse ordene? Han var tolv år gammel!

Det er aldri for tidlig å gi livet ditt til Herrens tjeneste, å dedikere tiden din og energien din, og jobbe til Hans ære og nytelse. Kan du høre hastverket i Jesu ord, da Han var tolv år gammel, om å oppfylle dette formålet i Hans eget liv?

Du er også her for Guds ære. Akkurat som Jesus må du bestemme deg for å forfølge din Fars formål for deg nå, samme hva familiemedlemmer eller klassekamerater vil si eller tenke. Dessverre må Jesus her minne sine egne foreldre, på en øm og respektfull måte, om den Gud-sentrerte naturen på Hans kall og Hans liv.

Du som er troende må holde til i Herrens hus! Ikke la personlige ambisjoner eller motstridende råd komme i veien for det store formålet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: