Kannibal hjort

Bilderesultat for cannibal deer

Siden Gud skapte både mennesker og dyr til å bare spise planter i begynnelsen (1 Mosebok 1:29-30), så er det naturlig å spørre seg hvor kjøtteterne kom fra? Et fascinerende eksempel på en planteeter som spiser kjøtt kommer fra rapporter fra jegere i Amerika om at hvit halet hort spiste dyrerester.

Jegerne hadde lagt merke til at hjortene hadde blitt oppdaget mens de “lusket rundt” levningene til en tidligere skutt og slaktet hjort (vanligvis kalt “gut pile” – en haug av innvoller). Inntil nylig hadde jegere generelt antatt at hjorten foskøkte å finne sopp eller epler som vokste i nærheten.

Forskere var nysgjerrige og bestemte seg for å overvåke skrotter over tre år ved bruk av sti kameraer, og bekreftet at hjorten faktisk spiste kjøtt fra skrottene. Noen hjorter hadde også blitt observert mens de drepte og spiste fugler som ble fanget i netting.

Denne studien gir oss mer bevis på at mange dyr som vanligvis er planteetere vil delta i opportunistisk spising av kjøtt. Der finnes også andre eksempler på kjente planteetere som er blitt kjøttetere og jakter etter dyr for mat. For eksempel har keaen, en type papegøye i New Zealand, ofte angrepet sauer.

Beviset viser at dyr kan gå fra å være planteetende til kjøttetende uten å gjennomgå noen som helst form for fysisk forandring. Dette indikerer at mange strukturer som vi vanligvis forbinder med å spise planter og frø kan bli brukt effektivt som et våpen for å andripe andre dyr, og dyr kan bevege seg frem og tilbake mellom disse livsstilene ettersom omgivelsene forandrer seg. På motsatt side kan en si  at mange skapninger som normalt er planteetere har strukturer som blir sett i sammenheng med kjøttspising, som skarpe tenner og klør, slik som den bambus spisende pandaen- selv om en drepte og spiste 26 geiter en gang.

Observasjoner slik som disse støtter den bibelske fortellingen om opphavet hvor alle dyr i begynnelsen var planteetende og bare forandret livsstil til å spise kjøtt etter syndefallet. En mulighet er at mange tilsynelatende kjøttetende designer ble brukt for andre ting før syndefallet. Når egenskapene til en skapning ser ut til å være spesielt designet for kjøttspising, f.eks. brennmaneter som stikker med katapult mekanismer, så kan Gud ha pre-programmert dem for å “slåes på” etter syndefallet, i samsvar med Hans forkunnskap.

Gud lover også oss en eventuell tilbakekomst til Edenske tilstander hvor “ulven skal bo sammen med lammet” (Jesaja 11:6). Nær slutten av Bibelen ser vi at død, sykdom , lidelse og spising av kjøtt vil ende fordi forbannelsen vil bli fjernet og Livets tre vil blomstre (Johannes åpenbaring 21:4, 22:2-3). Som kristne kan vi med glede se frem mot denne dagen!

Bilderesultat for cannibal deer

Advertisement
%d bloggers like this: