19 januar: Stol helhjertet på Herren!

“Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt!”

Salomos ordspråk 3:5

Dess mer du vet om Herren, dess mer vil du stole på Ham. Hva er det ikke å stole på? Han er komplett kjærlig, vis, mektig og god.

Men det er en ting å uttrykke en tro på Gud, og en annen å faktisk stole på Ham med hele ditt hjerte. Å stole på Herren med hele ditt hjerte betyr å vandre ved tro på Hans Ord samme hvilke konsekvenser det får, eller hvilken motstand du kan møte.

Å stole helhjertet på Gud betyr også å resolutt  nekte å stole på din egen forstand. Dette betyr selvsagt ikke at vi gir fra oss sunn fornuft og den resonerende Ånden som Gud har gitt oss. Men det betyr at vi ikke kan stole på vår begrensede kunnskap, erfaring, og følelser for å guide oss trygt gjennom livet.

Spørsmålet vi må stille oss selv er dette: Stoler du på Gud på de områdene hvor din naturlige tilbøyelighet er sterkest mot Hans lederskap eller retning eller bud? Når Bibelen gir sitt klare råd, vil du da ta det til tross for dine personlige preferanser og forutinntatthet?

Det er akkurat på disse områdene hvor vi er minst tilbøyelig til å lytte eller følge etter Gud at vi er best i stand til å vise vår hengivenhet til Ham og vår tillit til Ham. Finnes det et område i livet ditt i dag hvor du har en mulighet til å stole på Herren istedenfor din egen forståelse?


 

Advertisement
%d bloggers like this: