12 desember: Guds Ord til våre barn

“Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp.”

5 Mosebok 6:6-7

Det er ikke nok bare å gi Guds ord videre til dine barn. Vi må først selv ta imot det og omfavne det, ta det inn i hjertene våre, som foreldre. Det finnes ingen måte å dele en kjærlighet for Gud og Hans Ord uten at du daglig og vitalt erfarer dette selv.

Mange foreldre føler en obligasjon til barna deres om at de må oppdra dem i et godt miljø. Så de sender dem av gårde til søndagsskole eller til en kristen skole, med den antagelsen at de har oppfylt den obligasjonen. Men dersom de ikke selv har involvert seg i den kristne troen, kan de ikke forvente at barna skal forelske seg i den bare fordi de har blitt utsatt for de eksternt.

Ordet må først være inne i hjertet ditt. Men mer enn det — du må flittig lære barna Guds Ord. En annen feil som foreldrene av og til gjør er å trekke den konklusjonen at dersom de har forklart et bibelsk prinsipp eller fortalt dem en bibelhistorie, så vil de forstå den kristne troen. Men det krever mye mer dedikasjon og nøye anvendelse enn det.

Vi må ta en daglig, overstyrende, nådeløs besluttsomhet som foreldre for å lære barna våre den kristne troen. Ikke bare ved å gjøre det et emne i samtalene våre, men også ved å vise Kristus som det store målet og skatten i vår familie.

Den overstrømmende, personlige gleden som vi erfarer i Guds Ord må stråle ut kontinuerlig og forsiktig fra hjertene våre, og bli flittig kommunisert til våre barns hjerter.


 

Advertisement
%d bloggers like this: