Del 4: Bevis fra livet

Image result for livet

Darwin innså at fossilene, slik som de eksisterte, hadde alvorlige problemer.

Det store problemet

Den fantastiske trilobitten

Fossilenes virkelige vitnesbyrd

Tilfeldigheter

Levende fossiler

Enda mer komplisert enn du er klar over

Molekylære maskiner

Ureduserbar kompleksitet

Ingen plass for evolusjon

DNA fra en høyerestående kilde

Hvordan ser et NDA ut?

Fantastiske egenskaper

Hvordan blir informasjonen lagret?

DNA: selv-replikasjon

Bare fra en intelligent, utvendig kilde

Statistisk umulig!

Det usannsynlige proteinet

Søke hjelp fra himlene

Slag etter sitt slag

Nyttige mutasjoner?

Definitivt en defekt

Nyttige mutasjoner “ekstremt sjelden”

Statistisk betydningsløst

Ingen ny informasjon

Genetisk last

Sjimpanse og menneske DNA

Mer enn selve koden

Fysisk forandring uten DNA forskjell

Felles designer, ikke felles stamfar


(DENNE SIDEN ER FREMDELES UNDER KONSTRUKSJON)

Advertisements
%d bloggers like this: