6 august: Frelsen er av nåde

“For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.”

Efeserne 2:8

Den troen som som frelser oss er en gratis gave fra Gud. Frelsen vår er ikke basert på gode gjerninger, våre beste forsøk på religion, eller på vår forutsette tro (tro i seg selv  er en gratis gave fra Gud). Frelsen kommer fra Herren, og den er totalt basert på Hans suverene nåde.

Troen vår er derfor ikke på troen, eller i oss selv, men den hviler bare på Jesus Kristus som dens perfekte og herlige objekt. Dersom troen vår var i noe annet ville den bli overvunnet, lurt, eller avsporet. Våre gode gjerninger kommer og gåe. Våre åndelige glød har sine oppturer og nedturer. Til og med troen vår tiltar og avtar. Men Kristi frelsesverk er alltid nok.

For en glede nåden er! Dersom vi kunne tjene frelsen, så ville vi også kunne miste frelsen. Dersom vi kunne miste frelsen, så ville vi miste frelsen (husk at til og med den perfekte Adam mistet sin perfeksjon9. Men fordi frelsen er av nåde, så vil vår tro på Jesus Kristus aldri bli skuffet eller demotert. Den er så sikker som bare Herren selv kan gjøre den.

Vandre i den troen i dag. Hvil i den nåden i dag. Tjen den Gud i dag.


 

Advertisement
%d bloggers like this: