11 august: Gud Lam

“Dagen efter ser han Jesus komme til sig og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!”

Johannes 1:29

Døperen Johannes henviser menneskene til Jesus som Guds Lam —Lammet som skulle ofres, som ville dø på korset for å fjerne synden. Mange i de dager ønsket en konge, men budskapet til en døende Frelser vakte ingen interesse. I dag respekterer menneskene en stor lærer, eller følger etter en leder som påkaller sosiale reformer; men de vil forkaste Kristi evangelium fordi de ikke har en følelse av at de trenger forsoning, behovet for en stedfortreder som kan dø i deres sted og ta vekk synden deres.

Leksjoner om Lammet kan sees gjennom hele Skriften. Da Abel ofret et lam, som var et akseptabelt offer for Herren, så ser vi der et bilde på Kristus; Lammet som ga sitt liv for syndere på Golgata. Lammet ble profetert av Jesaja. Lammet ble identifisert av døperen Johannes. Lammet ble sett forherliget da apostelen Johannes skrev Johannes åpenbaring.

På en mer daglig basis følger vi kanskje den vanlige oppfordringen om å “se på Lammet” Se Ham mens Han tjener de fattige og trengende. Se Ham når Han stiller stormen og helbreder de syke. Men fremfor alt, se Ham som Lammet hvis død på korset vellykket tar bort synden for alltid.

Syndere som ser det drepte Lammet finner et stort håp. De som løper i løpet finner styrke og oppmuntring når de ser til Jesus og Hans fullendte verk på korset. Og en dag vil alle kampene være over, alle kampene vil være ferdig utkjempet, løpet vil være over, og de forløste vil se Ham og lovpriser Ham som “det verdige Lam”, som ble drept og har frikjøpt oss til Gud ved Sitt blod (Johannes åpenbaring 7:9-10).


 

Advertisement
%d bloggers like this: