Hellige bøker? Hvilken kan du stole på?

book

Ofte vil de som er imot kristendommen ordlegge seg slik:

“Dere kristne påstår at Bibelen er hellig, men at de hellige bøkene fra andre religioner ikke er det! Men hinduenes Veda og muslimenes Koran, for eksempel, er sagt å være hellige av hinduer og muslimer – hvorfor skulle jeg lytte til dere og ikke til dem?”

Når noen sier dette, svarer jeg:

“Godt poeng! Det du sier er logisk og rettferdig. Men hva betyr ‘hellig’?”

“Det betyr ‘av guddommelig opprinnelse’.”

“Riktig! Så alle disse religionene hevder at deres ‘hellige bøker’ er sanne og kommer fra en eller flere guddommelige skapninger? Men alle kan ikke være riktige, for de motsier hverandre. For eksempel sier Bibelen at Jesus er veien, sannheten og livet (Johannes 14:6), og at Han døde for syndene våre og stod opp fra de døde på den tredje dagen (1 Korinterbrev 15:1-4) og at ingen kommer til Faderen unntatt ved å tro på Jesus  – noe som motsier alle de andre ‘hellige bøkene’ jeg vet om. Mange mennesker tror at ‘alle religioner er like’ og/eller ‘det er mange veier til Gud’, men det er veldig klart at kristendommen er veldig forskjellig fra andre religioner. For det første er Jesus er levende Frelser – etter at Han stod opp fra de døde, viste Han seg en gang for minst 500 mennesker (1 Korinterbrev 15:6) – mens grunnleggerne av andre religioner lenge har råtnet i gravene sine. Så det er allerede et sterkt argument for at Bibelen/kristendommen er annerledes enn andre religioner. Er det en annen måte vi kan teste om de ‘hellige bøkene’ er sanne?”

“Når vi bor her på jorden så er det vanskelig å teste hva de ‘hellige bøkene’ sier om himmelske ting. Men hvor bøkene hevder noe om jordiske ting… aha! Her er noe vi kan teste! Hvilken bok forklarer best jordens geologi: hvorfor vi finner tykke lag etter lag med sedimenter som ser ut som om de ble presset oppover mens de fremdeles var våte, og døde dyr og planter begravd i dem over hele jorden? Bibelen! Og hvilken bok forklarer best biologi: hvorfor planter og dyr formerer seg ‘etter sitt slag’, hvorfor vi har hunn- og hannkjønn, hvorfor kvinner har smerter når de føder, hvorfor vi har et evig økende av mutasjoner og genetisk uorden – som om skapelsen ‘sukker og stønner’ (Romerne 8:20-22)? Bibelen!”

“Og hva med antallet og spredningen av mennesker over hele jorden – når en kalkulerer bakover og bruker standard befolkningsvekst finner du en håndfull forfedre rundt 4,500 år siden, et sted i Midtøsten – passer ikke det med hva Bibelen sier? Forklarer ikke det hvorfor vitenskapsmennene nå sier at å si ‘rase’ er biologisk neingsløst som om vie er ‘av samme blod’ (Apostlenes gjerninger 17:26)?”

“Og jordbruk: er det bare en tilfeldighet at mange av avlingene våre har blitt sporet tilbake til den ‘frodige halvmånen’ mellom Tigris og Eufrates, som tilfeldigvis er der Bibelen sier at Babel var lokalisert?”

“Men her er krumtappen: ingen annen ‘hellig bok’ som jeg vet om beskriver døden som en ‘fiende’ (1 Korinterbrev 15:26), noe som den klart er. Bare se på de som sørger over en som er død; det er klart at noe er galt, døden er en inntrenger, akkurat som Bibelen sier. og Bibelen beskriver ikke bare problemet, men også den logiske løsningen på problemet. Så, dersom Bibelen kommer best igjennom testene vi kan komme med, hvilken ‘hellige bok’ vil du da stole på?”

Mange tenker ikke over hva som står i andre “hellige skrifter” og blir overrasket når de sammenlikner Bibelen og andre skrifter. De innser ofte at ikke alle bøkene kan ha rett, og med litt info kan en lett bli overrasket over alt gullet man kan finne i Bibelen. Det kan bare være en riktig versjon av histoirien, og Bibelen har stått sterkt mot tidens tann. I dag er den fremdeles på bestselgerlistene verden over.

For de som virkelig søker etter sannheten og livet, så har Jesus lovet at den som søker skal finne (Matteus 7:8). der er et løfte som du kan teste! For Skaperen av himmelen og jorden alle nasjonene fra en mann, bestemte tidene de skulle leve i og stedene de skulle leve på, slik at menneskene ville søke Ham og kanskje strekke seg ut etter Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt fra oss (Apostlenes gjerninger 17:24-27). Hvorfor strekker du deg ikke ut etter Ham og finner Ham i dag?

religious symbol

Advertisement
%d bloggers like this: