17 august: Rette valg

Hver den som frykter Herren, lærer av ham den vei han skal velge. Selv skal han leve i lykke,”

Salme 25:12-13

Velvitende om at alle valg vi tar, selv de små valgene, kan ha en varig effekt på kursen og løpetiden på livene våre, så deler salmisten David med oss en vital ingredient til beslutningsprosessen, dersom vi ønsker et liv som tilfredsstiller sjelen. Og, heldigvis for oss, er den ene vitale ingredienten ikke utdannelse, IQ eller markedsundersøkelse.

Den ene ingredienten som ethvert tilfredsstilt sjelsliv har felles er dette: frykt for Herren. Med andre ord, et fantastisk og tilstedeværende syn på Gud vil lede deg til et frydefullt og oppfyllende liv. Vårt første spørsmål, før vi tar en avgjørelse, må være “hva ville gi mest glede og ære til Gud?” Og — her er den fantastiske åpenbaringen fra David — hva enn som er mest tilfredsstillende og ærerikt for Gud vil ogsp bringe oss mer tilfredsstillelse og glede til oss!

Derfor kunne vi ikke ha hatt en mer tilfredsstillende og inspirerende motivasjon for et gudfryktig levesett enn dette todelte løftet: Gud har vevd hele Hans verden sammen på en slik måte at det som gir Ham mest ære altid også vil det som tilfredsstiller oss mest. Er ikke Herren god?

Burde ikke våre avgjørelser reflektere denne underfulle og generøse og gledelige åpenbaringen fra Gud? Burde ikke våre valg, da, bli tatt i ærbødig frykt for Gud?


 

Advertisement
%d bloggers like this: