10 oktober: Hold fast ved det gode

prøv alt og hold fast på det gode.  Hold dere borte fra ondskap av alle slag!”

1 Tessalonikerbrev 5:21-22

Standarden som gjelder når man skal bestemme hva som er akseptabelt av enhver tanke, følelse eller mulighet er om den er “god” eller “ond”. Det blir ikke nevnt noe midt imellom.

Hvordan vet vi om hva som er godt og hva som er ondt, hva som er rett eller galt? Det eneste ufeilbarlige referanseindeksen vi har er Guds Ord, Bibelen. Vi kan ikke gjøre valg basert på hva vi føler i det øyeblikket, råd eller rasjonalisering fra andre, eller samfunnets forandrende ideer om hva som er akseptabelt.

Vi kan heller ikke ta avgjørelsene våre bare etter å ha “prøvd ut” valgene våre. Vi blir ikke fortalt at vi skal “eksperimentere med alt” men bevise (teste) alle ting. Erfaring er ikke alltid den beste læreren. Instruksjon er! Og i Bibelen finner vi instruksjonen vi trenger vedrørende hvordan vi burde leve, hvilke prioriteter vi burde ha, og hvordan vi skulle se verden rundt oss.

Når vi har anvendt Guds Ord i hvilketsomhelst emne i livene våre, så blir vi fortalt at vi må følge helhjertet etter den indikerte handlingsforløpet. Dersom noe er godt, skal vi “holde fast” ved det, ikke bytte det ut eller selge det for noen pris. Dersom det er ondt, skal vi “holde oss borte” fra det, ikke prøve det eller flørte med det i små doser.

Har du en bestemmelse som du må ta? Test den ved hjelp av standarden som er i Guds Ord, så må du klynge deg til den gode og riktige stien, frastå til og med alt som minner om ondskap.


 

Advertisement
%d bloggers like this: