Et portrett av Guds familie

“Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham.  2 Han tok til orde og lærte dem:
3 Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.
4
Salige er de som sørger, for de skal trøstes.
5
Salige er de tålsomme, for de skal arve jorden.
6
Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.
7
Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet.
8
Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.
9
Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
1
0 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres.
1
1 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.”

Matteus 5:1-12

Vi kaller dagens tekst for “Saligprisningene”. Det å være salig betyr å være glad, lykkelig eller velsignet. Hver “saligprisning” er todelt; (1) Avsløring av et bestemt personlighetstrekk, og (2) En belønning for det personlighetstrekket.

1. “De fattige i seg selv” – vers 3

Der er de som ikke har noe i seg selv som virkelig kan glede eller tilfredsstille Gud. Vi er ingen ting uten Gud. Vi vil aldri bli gode nok til å fortjene evig liv eller himmelriket. Vi kan komme til himmelen på grunn av hva Jesus har gjort – ikke hva vi har gjort. Det er faktisk til tross for hva vi har gjort.

2. “De som sørger” – vers 4

De som kan glede Gud er de som sørger – gråter for de syndene vi har begått. Husker du liknelsen om fariseeren og tolleren? Tolleren car oppriktig lei seg og ba om tilgivelse for syndene sine. Bare han kunne gå hjem med Guds velsignelse. Dersom du leser Salme 51, skrevet av David, finner du ordene til et hjerte som er akseptabelt i Guds øyne.

3. “De tålsomme” (ydmyke) – vers 5

Dette gjelder dem som er i stand til å være ydmyke overfor andre. Med utrolig styrke jobber de for andres ve og vel. Er vi villige til å underkaste oss andre mennesker? Være ydmyke overfor vår fiende? Les gjerne Salomos ordspråk 16:32, 1 Peter 5:1-9 og Salme 147:6.

4. “De som hungrer og tørster etter rettferdighet” – vers 6

Denne hungeren og tørsten er en evig søken for rettferdighet. Mange tenker bare på seg selv og er villige til å gå på akkord med sannheten. Bare et sant hjerte er egentlig opptatt av å finne sannheten – og den finnes i Gud Fader. Guds dommer er alltid sanne (Salme 19:7-10).

5. “De barmhjertige” – vers 7

Her snakker Jesus om dem som er snille og har et godt hjerte for andre. De hjelper andre uten noen større tanke for seg selv. De gjør intet ondt mot nesten sin, men søker alltid å hjelpe. Disse menneskene er tjenere med store hjerter. Vi ser ofte at de som har blitt tilgitt mye, gir mye for Gud. Her finner vi mange barmhjertige sjeler.

6. “De rene av hjertet” – vers 8

Hvem er det som har et rent hjerte? Bare dem som Gud har tilgitt! Jesu blod renser oss slik at vi blir rene! De som er frelste vil se Gud og Hans vilje i alt. Hva ville Jesus ha gjort? Dette spørsmålet stiller de seg hver dag, og flere ganger om dagen. Vi har tusenvis av valg vi må gjøre hver dag. Tar vi Gud med i prosessen når vi tar våre valg?

7. “De som skaper fred” – vers 9

Det er mye som kan sies om Gud og fred. Dersom du tilhører Gud har du muligheten for å få Guds fred i livet ditt. Dette er ikke verdens fred, men en fred som vi får på grunn av at Gud gir oss det vi trenger. (Les bl. a. Romerne 5:1.) De som bringer evangeliet til de ufrelste bringer fredens evangelium med seg. De er de sanne fredsfyrstene i vår syndige verden.

Jesus sa at de som har disse egenskapene eller kjennetegnene har de kjennemerkene som karakteriserer Guds familie. Er du en kristen? Da burde du ha noen av disse kvalitetene. Dersom du ikke har dem, så må du søke Gud med oppriktighet. Kom nærmere til Gud i bønn og få et bedre forhold til Ham, så vil Han utstyre deg med disse egenskapene.


 

Advertisement
%d bloggers like this: