Don’t worry – be happy

1 Derfor, mine søsken, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min seierskrans, stå fast i Herren, mine kjære!
 2 Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren! 3 Og jeg ber også deg, du som med rette heter Synzygos, om å hjelpe disse to. For de har kjempet med meg for evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har navnene sine skrevet i livets bok.
4 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! 5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. 6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
8 Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det! 9 Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere.”

Filipperne 4:1-9

Når Paulus her sier “gled dere” to ganger etter hverandre, så er dette for å understreke viktigheten av det som blir sagt. Jesus gjorde det samme når Han sa “sannelig, sannelig” for å understreke sannheten av det som ble sagt etterpå.

For å trekke litt på smilebåndet, så har jeg med noen få ting som barn på barneskolen har skrevet på prøvene sine:

  • Det femte budet er: Du skal være din far og din mor
  • Lots kone var en saltstøtte om dagen, men en ildsøyle om natten
  • Maria var Jesu mor, og hun sang Magna Carta
  • Salome var en kvinne som danset naket foran Harrods
  • Kristne kan bare ha en kone. Dette er hva man kaller “monotoni”
  • Parafin er den neste etter serafim
  • Skytshelgenen for de reisende er St. Francis den sjøsyke
  • Iran er muslimenes bibel
  • Innbyggerne i Makedonia trodde ikke, så Paulus ble “stein”
  • Det første budet: Eva sa at Adam skulle spise eplet

Les om igjen Filipperne 4:4 – Vi skal fryde oss og være glade

Warren Wiersbe skrev en bok om Filipperbrevet. Han kalte den “Vær lykkelig” (“Be Joyful”). Han sa “Vær lykkelig – det er bedre enn å være glad. Å være glad avhenger av de rette hendelsene, men selv når ting går galt kan du fremdeles være lykkelig.”

Filipperne 4:8 sier: “Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!” Vi må fokusere på det som er sant og edelt o.s.v.

Faktum er at vi må kontrollere tankene våre. Sinnet vårt blir bombardert av inntrykk. Hjernen vår er konstant under angrep. Vi trenger “frelsens hjelm” som Paulus snakker om (Efeserne 6:17).

Vi trenger å be riktig (vers 6-7) 

a. Bønn er å gjøre komme med våre bønneemner til Gud. Det bringer med seg en tanke om beundring, hengivenhet og tilbedelse.

b. påkallelse er å dele våre behov og problemer på en ærlig måte.

c. verdsettelse er å gi takk til Gud. I Lukas 17:11-19 var det bare en av ti spedalske som kom tilbake til Jesus.

Vi burde bringe alt til Gud i bønn. Ikke bekymre deg om noe – be om alt. Resultatet er “Guds fred“. Ønsker du at Gud skal gripe fatt i ditt hjerte og ditt sinn?

Noen har sagt “Jeg lider ikke av galskap, jeg nyter hvert øyeblikk av det”.

Legg merke til hvordan Daniel ba i Daniel 6:1-11. Se så resultatet i vers 18.

Vi trenger å tenke riktig (vers 8)

a. Alt som er sant. Dr. Walter Cavert sier at bare 8% av bekymringene våre er legitime. 92% er enten innbilt, har aldri skjedd, eller er utenfor vår kontroll. Ikke glem at djevelen er løgnens far (Johannes 8:44). Han har løyet siden Edens hage. Han ønsker å ødelegge livene våre med løgner. “Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus” (2 Korinterbrev 11:3).

b. Alt som er edelt og rett betyr “verd respekt og rett”. Mange ting er ikke respektable. Ikke fokuser på urespektable ting, men gjør det som er rett.

c. Alt som er rent, verd å elske og verd å akte. Rent snakker om moralsk renhet. Verd å elske snakker om det som er vakkert og attraktivt, men selvsagt i Herrens øyne. Verd å akte betyr verd å snakke om, tiltrekkende. Tenk høye og noble tanker, ikke tenk slike tanker som denne verden gjør.

d. Alt som er til glede og fortjener ros. Dersom det har glede, så vil dette motivere oss til å bli bedre. Dersom det har ros, så er det verdt å anbefale andre. Se Salme 19:8-10, 119:165.

Vi trenger å leve riktig (vers 9)

Du kan ikke adskille utvendig handling fra invendig holdning. Synd resulterer alltid i uro. Renhet resulterer i fred. Kunnskap er ikke nok, vi er nødt til å praktisere den.

Vi er nødt til å be riktig, tenke riktig, og leve riktig

ADVARSEL:

To bønder i Kentucky hadde veddeløpshester. De var alltid rivaliserende overfor hverandre. I et hesteløp var hestene fra begge disse stallene i ledelse av løpet. Ved et uhell falt begge jockyene av hastene. Den ene av jockyene hoppet opp i sadelen igjen og vant veddeløpet. Da han kom tilbake til stallen stod eieren der rasende. “Hva er i veien?” spurte jockyen. “Jeg vant jo veddeløpet for deg, ikke sant?” “Hoda,” freste eieren. Du vant, men du er ikke klar over hva du har gjort, er du?” “Vet hva?” “Du vant løpet på feil hest…”

La oss alle ri hesteløpet på riktig hest, helt til mållinjen…


 

Advertisement
%d bloggers like this: