10 november: En ny sang

“Syng for Herren en ny sang, en lovsang for ham fra jordens ender,”

Jesaja 42:10a

To ting om et kall til tilbedelse: for det første krever det “en ny sang” til Herren; for det andre krever det Hans lovprisning “fra jordens ender“.

Mange kristne har vokst opp i kristne hjem, gått til kristne kirker, hørt kristne prekener, og kanskje til og med gått på kristne skoler. Som et resultat av dette kan vårt bekjentskap med Kristus som emne lett lede oss til gammeldags, fraværende, papegøye-liknende uttrykk for tilbedelse og bønn. Dette er ikke godt nok!

Vi blir kommandert til å bringe Herren “en ny sang”. Dene nye sangen kan være en gammel hymne som blir oppdaget på ny, eller kjente ord som blir tenkt på ny, eller en ny meditasjon som fører til nye opphøyelser. Men vi må komme til tilbedelse med en ærlig, søkende, dypt-følende sang av lovprisning.

På den annen side finnes der mange som aldri har hørt om Jesus, eller har aldri tatt Hans påstander til betraktning, eller har sjelden eller knapt blitt eksponert for Guds Ord. Dersom dette er deg, så vet kanskje ikke hva Gud venter av deg en gang.

Dersom dette er deg, så kan du vite dette fra Guds Ord: Skaperen din forventer tilbedelse. Han krever lovprisning fra alle jordens hjørner og alle skapninger i Hans skaperverk. Ingen er unntatt!

Samme hvem du er, eller hvor du er — kom til Gud med ærbødig frykt og med ny iver, og lovpris Ham som Han fortjener å bli lovprist.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: