Side nummer 4: Den hvite siden

Image result for white page

Nå har vi sett på den gule siden – som minner oss om gatene av gull i himmelen. Vi har sett på den svarte siden – som er et bilde på synd. Og sist så vi på den røde siden – som minner oss om Jesu blod. I dag skal vi se på den hvite siden – som er et bilde på renhet.

Har du noen gang hørt noen si “Jeg tro bare på det jeg kan se?” Mange tror at det som er usynlig ikke er virkelig Bibelen sier at der finnes noe som vi ikke kan se som Han ønsker at vi skal tro på. Dette kaller vi ganske enkelt tro. Ingen har sett himmelen av oss som lever, men likevel er vi mange som tror på den. Vi kan ikke se gatene av gull, men vi tror at de er virkelige fordi vi leser om dem i Guds ord – Bibelen. Kanskje du kan huske flere ting om himmelen som vi nevnte under side en – den gule siden.

På den svarte siden leser vi om hvordan synden kom inn i verden gjennom Adam og Eva. Vi tror også på denne historien fordi den står i Bibelen. På den røde siden hørte vi om hvordan Jesus døde for syndene våre slik at vi kan bli frelst – reddet – og kunne komme til himmelen. Vi leser om hva Jesus har gjort i Bibelen, og også noen gamle historiebøker.

Men på slutten av historien som kom med den røde siden hørte vi om noe som mange finner vanskelig å tro på. Bibelen forteller oss at Jesus sto opp fra graven etter at Han hadde vært død i tre dager. Tror du at disiplene – de som fulgte etter Jesus hvor enn Han gikk – ville tro det?

Image may contain: 2 people, people standing

Noen få dager etter at Jesus hadde dødd på korset gikk to av Jesu etterfølgere på en støvete vei. De hadde hørt hva Jesus hadde sagt til folkemengdene. Kanskje de hadde sett Jesus på korset. Denne morgenen hadde de hørt at steinen foran Jesu grav hadde blitt rullet vekk, og graven var tom – men de visste ikke sikkert om Jesus var blitt stjålet eller om Han hadde blitt levende igjen. De håpet nok på at det var sant, men det var vanskelig å tro noe slikt.

Mens disse to gikk langsomt på veien fra Jerusalem til Emmas snakket de stillferdig og forsøkte å forstå hva som hadde skjedd. Så kom det en fremmed og sluttet seg til dem. Han spurte dem hva de snakket om. De fortalte den fremmede om Jesus – hvordan Han hadde undervist folket og dødd på korset. De sa de var skuffet fordi de virkelig hadde trodd at Jesus var den Frelseren som Gud hadde lovet folket sitt. Og nå hadde noen sagt at Jesus hadde stått opp fra de døde, men det var klart at disse to ikke trodde på dette. Da minnet den fremmede dem på hva Bibelen – de gamle profetene – hadde sagt om denne Frelseren. At Han skulle dø for alles synder og så dra tilbake til himmelen.

Å ikke tro på Guds ord – Bibelen – er også en synd. Gud har sagt at vi skal tro på Hans ord.

Image may contain: 1 person

Da de kom til Emmaus ba de to den fremmede inn til seg for å dele et måltid med dem siden det nesten var kveld. Den fremmede takket ja, og de satte seg alle ned for å spise. Da tok den fremmede brøt, brøt det og takket Gud for det. Så ga Han det videre til de andre to. Når Han gjorde dette forteller Bibelen at øynene til de to ble åpnet. Plutselig gjenkjente de den fremmede. Han var den levende Jesus Kristus! Alt de hadde hørt var sant! Jesus hadde blitt levende igjen! De hadde vært blinde for sannheten fordi de ikke trodde, men nå hadde de sett Jesus, så da trodde de på Ham.

Tror du disse to spiste ferdig og gikk og la seg? Nei, de skyndte seg tilbake til Jerusalem for å fortelle de andre hva de hadde opplevd.

Image may contain: 1 person

I Jerusalem hadde de som alltid fulgte etter Jesus – disiplene Hans, gjemt seg i et hus. De var redde for at de romerske soldatene som hadde korsfestet Jesus også skulle arrestere dem. Tenk hvor glade de må ha blitt når noen banket på døren og ropte “Jesus er i live!” til dem. Jesus hadde jo sagt til dem flere ganger at Han skulle dø, og så stå opp igjen den tredje dagen

Plutselig stod Jesus midt i rommet og hilste disiplene sine. Jesus sa “Ikke vær redde!” Se på hendene og føttene mine! Det er virkelig meg!” Jesus ville at de skulle se Ham og tro på Ham. Tnek hvor glade disiplene måtte ha blitt når de fikk se Jesus levende igjen.

Image may contain: 3 people, hat

Thomas hadde ikke vært til stede da Jesus kom. Da de andre disiplene fortalte ham at Jesus var der, så sa Thomas “Jeg vil ikke tro at Jesus er stått opp fra de døde med mindre jeg får ta og føle på Ham”.

Etter en uke stod Jesus plutselig midt i blant dem igjen. Jesus ba Thomas komme til Ham og kjenne på sårene Hans at Han var virkelig, og ikke bare et spøkelse. “Slutt å tvile, men tro!” sa Jesus. Thomas, som hadde vært så skeptisk, ble overbevist. Han falt på kne foran Jesus og utbrøt: “Min Herre og min Gud!”

Tor du at Jesus døde og ble levende igjen? Vi kan ikke se Jesus slik som disiplene Hans gjorde, men det var viktig at de fikk se Ham, for de skulle føre evangeliet – det glade budskapet om Jesus – ut i hele verden. Vi kan likevel tro på det vi leser i Bibelen, for det er sant alt sammen.

Jesus sa: “Velsignet et de som ikke ser, men likevel tror!” Dette sa Han om deg og meg. Vi kan ikke se Gud, men vi kan se at Han er virkelig nr vi ser hva Han gjør. På samme måte kan vi ikke se vinden, men vi kan se hva vinden gjør. Det at noe ikke kan sees betyr ikke nødvendigvis at det ikke finnes!

Image may contain: 1 person

I ukene som fulgte viste Jesus seg til mange mennesker. En gang viste Han seg til over 500 mennesker. 40 dager etter at Han stod opp fra graven dro Jesus tilbake til himmelen. Dette minnes vi med Kristi himmelfartsdag. De folkene som fikk se Jesus etter at Han hadde blitt levende ble aldri den samme igjen. Troen på Ham forandret dem på innsiden for alltid. Folk som møtte dem kunne se at de var forskjellige fra andre på grunn av troen deres. De hadde sett Jesus i live og trodde på Ham.

Kan du tro på Jesus selv om du ikke har sett Ham? Jesus ønsker at vi skal tro på Ham og følge etter Ham. Vi følger etter Ham når vi gjør det som Han sier.

Når vi tror på Jesus og ber Ham om tilgivelse for det onde vi har gjort og ber Ham om å frelse oss, så vil vi tilhøre Ham. Når vi kommer til Ham renser Jesus oss fra den svarte synden, slik at vi blir rene og hvite. Når vi blir rene og hvite tilhører vi Gud – er Guds barn – og da kan vi komme til Gud i himmelen.


 

Advertisement
%d bloggers like this: