9 oktober

Txt: Romerne 3:10-12, 6:23

SKYLDIG

“Det har vært mange lapper som har blitt sendt rundt i det siste,” sa fru Bentsen, Olavs lærer. Olav nikket. Han hadde lagt merke til at mange av barna hadde sendt lapper i det siste.

Neste dag så Olav at Bønne og Rolf sendte lapper frem og tilbake. De må passe seg, tenkte han, ellers må de være inne i storefri. Han bestemte seg for å skrive en lapp for å advare vennene hans og si at de måtte være forsiktig.

Da Olav ga lappen til Rolf, så fru Berntsen opp. “Olav, Rolf og Bjørn – dere må være inne i storefri i dag,” sa hun strengt.

“Meg?” utbrøt Olav. “Hva har jeg gjort?”

“Jeg så at du sendte en lapp,” sa fru Berntsen. “Du må være inne sammen med de andre guttene.” Og så måtte de tre guttene sitte ved pultene sine hele storefri.

Den kvelden klaget Olav om straffen hans. “Jeg skrev bare en lapp!” knurret han. “De andre guttene skrev mange flere. Det er urettferdig!”

“Hvor mange lapper sa fru Berntsen at du kunne skrive?” spurte mor.

“Vel… ingen,” innrømmet Olav. “Men jeg synes likevel at hun kunne ha latt meg leke ute i hvert fall i halve storefri siden de skrev så mange flere lapper enn det jeg gjorde!”

“Selv om du bare skrev en lapp, så var du likevel skyldig, ikke sant?” spurte far.

“Jeg antar det, men jeg var likevel ikke så ulydig som de andre,” insisterte Olav.

Far sukket. “Argumentet ditt minner meg om folk som tror at Gud skulle unnskylde dem fordi de ikke er så slemme som andre mennesker de kjenner,” sa far. “Faktum er at alle har syndet, og Bibelen sier at det gjør oss alle til syndere fremfor Gud, samme hvordan syndene våre ser ut i forhold til andres synder. Du sendte en lapp i klassen selv om du visste at det var ulovlig, og du fikk den straffen du fortjente – å sitte inne i storefri. Men straffen for synd er mye verre enn det!” Far så på Olav. “Kanskje denne hendelsen vil hjelpe deg å forstå bedre hva Jesus gjorde for deg da Han døde på korset – Han tok straffen for dine synder på seg selv slik at du slapp!”

Hva med deg?
Tror du at du er ganske god – bedre enn andre barn du kjenner? Gud sier at alle er syndere og fortjener evig død. Men det fantastiske er at Jesus døde for å ta straffen for syndene våre på seg. Istedenfor å lide en evig død som du fortjener, så kan du ha evig liv med Gud! Aksept tilbudet Hans i dag! (Se “Kristen på 1-2-3” under “Barnas Bibel-nøkkel”)

For den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i dem alle

Jakob 2:10

Dagens nøkkelord: ALL SYND FORTJENER STRAFF

Advertisement
%d bloggers like this: